Mağaza Müdürü ve görevi

Meslek Tanımı : Çalıştığı mağazada satış hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışanları sevk ve idare eden mağazanın yönetiminden sorumlu nitelikli kişidir. Görev Ve İşlem Basamakları : Mağaza Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik …

Daha Fazla Oku »

Girişimcilik Süreci

Girişimcilik sürecini açıklamak Girişimcilik kavramı ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda girişimciliğin bazı örgütlerde ya da insanlarda olan, bazılarında ise olmayan diğer bir anlatımla ya hep-ya hiç biçiminde bir özellik olduğudur. Bu özellik bireyi ya da işletmeyi ileri götürme ya da güven arama şeklinde ortaya çıkar (Stevenson & Gumbert, 1985, ss. …

Daha Fazla Oku »

Geri Besleme

Geri besleme hiyerarşinin alt düzeylerinde olup biten hususların yani, gerçekleşen durum ve sonuçlarının üst kademelerdeki yöneticilere zamanında ve doğru biçimde iletilmesi ve kontrole yardımcı olunmasıdır. Her bilgi her yöneticiye gönderilmeyeceği gibi, bilgi gönderilmesi gereken yöneticiye de gerekli bilgiler gönderilmelidir. Strateji uygulamalarının sonuçlarını doğru, eksiksiz ve zamanında rapor etme, etkili bir …

Daha Fazla Oku »

Başarı Ölçümü

Başarı ölçülmesi için, hangi hususlara bakılacağı, amaç, hedef ve standartlara bağlıdır. Bunlar kuruluşun özelliğine göre değişmektedir. Değişik hedef ve standartlar için ölçümler de değişmektedir. Yatırım ya da toplam aktif kârlığı ölçümü şirketin, işletmenin ya da SİB’inin önceden belirlenen kâr hedeflerine ulaşmasının değerlendirilmesidir. Ancak, bu hedef yalnız başına o kuruluş ya …

Daha Fazla Oku »

Ölçme ve Geri Besleme

Stratejik kontrol ve değerlendirmenin bu evresinde, ölçme ve değerlendirme standartlarla fiili durum karşılaştırılarak gerçekleştirilir ve ilgili yöneticilere geri besleme yapılır. Burada önemli olan konu “ne zaman ölçeriz” ve “neyi kime rapor ederiz”dir. Uzun vadeli strateji açısından, değerlendirme zamanı oldukça önemlidir. Sonuçlar beklenmeden uygulama biraz zaman isteyebilir. Eğer standartlar, diyelim ki, …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrolde Pazar Başarısı

Bu faaliyet işletmenin pazarda rakiplerine ve diğer yatırım alanlarına göre sermaye kârlılıkları, hisse senedi başına getirileri göz önünde bulundurularak ve karşılaştırmalar yapılarak gerçekleştirilir. Ayrıca, işletmenin ya da SİB’in borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler de o şirketin başarısı açısından bir fikir verebilir, verimlilik, büyüme, pazar payı değişiklikleri, güvenlik, sosyal …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrolde Örgütsel Düzeyler

Stratejik kontrol uygulamalarında hiyerarşik düzeylerin önemli bir yeri vardır. Sadece bir işletmeyle faaliyette bulunan kuruluşlarda SİB düzeyinde, genel olarak başarı kontrolü yapıldığı gibi, işlevsel düzeylerde, işlevsel standartlara ulaşma bakımından yönetsel ve bütçe kontrolleri gerçekleştirilir. Ayrıca en alt örgütsel düzeylerdeyse bireysel açısından da her bir kişinin standartlara ve verimlilik normlarına ulaşma …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrolün Tanımı ve Önemi

Stratejik kontrolün anlamı ve önemini ifade eden iki yaklaşım söz konusudur. Bunlar; geleneksel stratejik kontrol yaklaşımı ve çağdaş stratejik kontrol yaklaşımıdır. Şimdi bu iki yaklaşımı inceleyelim. Geleneksel Stratejik Kontrol Yaklaşımı Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve kontrolün yapılmasıdır. İşletmenin tepe yöneticileri, stratejinin değerlendirilmesi evresinde, …

Daha Fazla Oku »

Değişimci ve Reformcu Liderliğin Aşamaları

Değişimci liderlik, günümüzün değişen ve gittikçe artan rekabet koşullarında çok önemlidir. Bu liderliği, gelecekte daha da öneminin artacağı ve kuruluşlar için gerekli olacağını düşünerek üç aşamalı olarak ele alıp inceleyeceğiz. Bu aşamalar; – Değişim ihtiyacının farkedilmesi – Paylaşılan bir vizyon oluşturma – Değişimi kurumsallaştırma olarak sıralanabilir. Değişim İhtiyacının Farkedilmesi Değişimci …

Daha Fazla Oku »

Günümüzün Değişen Koşulları ve Değişimci Liderlik

Çağımızda işletmeler globalleşen bir dünyanın kuruluşları şekline dönüşmüşlerdir. Rekabet ulusal düzeyden uluslararası düzeye çıkmış, pazarlar olgunlaşmış, teknolojik gelişmeler hızlanmış, birçok firma büyüyerek yeni ürün hatları oluşturmuş, bunun sonucu olarak pek çok sanayide artan rekabet firmaları karmaşıklığa ve belirsizliğe sürüklemiştir. Liderler, değişen dış çevresel ve örgütsel koşul ve sorunlarla başa çıkmak …

Daha Fazla Oku »