Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / 04. D Perakende Mağazalarda Finansal Yönetim

04. D Perakende Mağazalarda Finansal Yönetim

Faiz Hesaplamaları

Basit Faiz Belli bir miktar paranın tek bir dönem faizlendirmeye tabi tutulması basit faiz ile yapılır. Tek bir dönemden kastedilen 1 gün olabileceği gibi 1 hafta, 1 ay, 50 gün, 1 yıl olabilir. Önemli olan sürenin uzunluğu değil, bu süre içerisinde sadece bir kez faizlendirme yapılmasıdır.   Basit faiz hesaplama …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kâr Modeli

Bir önceki başlıkta bilanço ve gelir tablosu verilerini kullanarak, en çok kullanılan faydalı performans ölçütlerini gördük. Bu ölçütlerin her biri birbiri ile ilişkilidir. Her bir performans ölçütünü kullanmak karışıklığa sebep olabilir. Önemli olan, bu farklı ölçütleri bir arada kullanarak, daha anlamlı sonuçlara ulaşabilmektir. Stratejik kâr modeli, Şekil 4.7′de gösterildiği gibi, …

Daha Fazla Oku »

Finansal Tablolar: Gelir Tablosu & Bilanço

Finansal kararlar, perakende mağaza yönetimi karar alma sürecinin ayrılmaz ögelerinden biridir. Finans yöneticisi, finansal verileri kullanarak, mağazanın başarı derecesini ölçer. Bununla birlikte finansal sorumluluklar sadece finans yöneticisini ilgilendirmez. Mağazanın her çalışanı, mağazanın performansından sorumludur. Mağaza performansının ölçülebilmesi, rakip mağazalarla karşılaştırma yapılabilmesi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için faaliyetlerin sayısal olarak tanımlanması …

Daha Fazla Oku »

Finansal Yönetimin Amacı

Finansal yönetim, mağaza yönetiminden ayrı olarak düşünülemez. Finansal yönetimin amacı büyük ölçüde mağazanın amaçları ile paralellik arz etmelidir. Mağazaların birçok amacı olabilir. Bunlar: – Mal ve hizmet üreterek toplumun refahını artırmak, – İşletmede istihdamı sürekli kılmak, – mağazanın sürekliliğini sağlamak, – Üretimi ve satışları artırmak, – mağazanın pazar payını artırmak, …

Daha Fazla Oku »

Finans Yöneticisinin Görevleri

Mağazaların büyüklüğü, faaliyet bölgesi ve faaliyet alanına göre finans yöneticilerinin görevleri değişiklik gösterebilir. Küçük mağazalarda finans yöneticileri aynı zamanda muhasebe işlevini de yerine getirir. Temel olarak kaynak temin etmek, gerekli ham madde ve mal alışlarını düzenlemek, vergisel yükümlülükleri yerine getirmek gibi görevleri üstlenir. mağazanın hacmi büyüdükçe, finans yöneticisinin görevlerinde de …

Daha Fazla Oku »

Finans Yöneticisinin Mağaza Organizasyonundaki Yeri

Anonim şirketlerin sahibi hisse senedi sahipleridir. Hisse senedi sahiplerinin çeşitli hakları vardır: Kârdan pay alma, genel kurulda oy kullanma, yönetime katılma ve mağaza sermaye artırımına gittiğinde öncelikli olarak yeni hisse senedi alma hisse senedi sahiplerinin temel haklarıdır. Mağaza kararlarının alındığı genel kurulda hisse senedi sahipleri mağazanın yönetim kurulunu seçerler. Yönetim …

Daha Fazla Oku »

Finansın Kapsamı

Kişisel Finans ve Yatırım Kişiler sahip olduğu parasal birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek isterler. Daha önceleri kişilerin yatırım imkânları altın ve gayrimenkulle sınırlı iken, günümüzde birçok alternatif bulunmaktadır. Mevduat, hazine bonosu ve tahviller, hisse senetleri, yatırım fonları, türev ürünler paranın değerlendirilebileceği finansal yatırım araçlarıdır. Bu konuda uzmanlaşmış finansal danışmanlar, kişilere …

Daha Fazla Oku »

Perakende Mağazalarda Finansal Yönetim

Son yıllarda finans alanında yaşanan gelişmeler, finansal piyasaların küreselleşmesi, paranın zaman değerinin daha iyi anlaşılması, finansal kurumların ve araçların çeşitliliğinin artması finansal yönetimin önemini daha da artırmıştır. mağazalarda üretim ve pazarlama faaliyetleri kadar finansal yönetim de önemli bir uğraş alanı olmuştur. Finansal kararların isabetli ve başarılı olması işletmelerin performansında doğrudan …

Daha Fazla Oku »