Home / + 1. Mağaza merkez Yönetimi / 1. A Merkez insan kaynakları yönetimi

1. A Merkez insan kaynakları yönetimi

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda olduklarını veya olabileceklerini göstermektedir. Hile yapan çalışanları belli kalıplara sokarak ayrıştırmak genellikle çok zordur. Birçok hilekâr diğer dürüst insanlar gibi bir görünüm içerisindedir. Bu durum çağımızın vebası olarak kabul edilebilecek işletme hilelerinin, bu derece yoğunluk göstermesinin altında yatan inebilmek gerekmektedir: Bir işletme çalışanı niye hile …

Read More »

Mağaza,reyon Sorumlusu ve görevi

Mağazayı işletme, mağaza içi koordinasyonu sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev Ve İşlem Basamakları : Mağaza Sorumlusu ,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak A) Mağazanın zamanında açılması ve kapanmasını sağlamak, B) Ana kasayı açmak,kasiyerlere nakit …

Read More »

Mağaza Müdürü ve görevi

Meslek Tanımı : Çalıştığı mağazada satış hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışanları sevk ve idare eden mağazanın yönetiminden sorumlu nitelikli kişidir. Görev Ve İşlem Basamakları : Mağaza Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak A) Müşteri memnuniyetinin sağlanması için …

Read More »

Durumsal Liderlik Modelleri

Durumsal liderlik modelleri ile ilgili yapılan araştırmalar, liderliğin değişik durumlarda farklılaşabilen davranışlar olarak ele almışlardır. Bu modele göre liderlik, ortama göre değişebilir davranışlardan oluşur. Durumsal liderlikle ilgili pek çok model vardır. Bu bölümde durumsallık modellerinden bazıları üzerinde durulacaktır. Bunlar Fiedler’in Durumsallık Modeli, House’un Yol-Amaç Modeli ve Vroom-Yetton-Jago Modelidir. Fiedler’in Durumsallık Modeli Fiedler’in durumsal liderlik modeli, bireysel özellikleri ön plana alan …

Read More »

4857 SAYILI İŞ KANUNU

İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003 – 25134   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin …

Read More »

personel Ödül Ceza Sistemi nasıl kurulmalı

AMAÇ : Ödül – Ceza Sistemi’nin amacı; kurum personelinin motivasyonunu ve iş tatminini arttırmayı hedefleyen, Performans Planlama ve Değerleme Sistemi ile uyumlu adil bir ödül teşvik sisteminin oluşturulmasıdır İÇERİK VE AŞAMALAR  Motivasyon, Ödül ve Disipline İlişkin Mevcut Uygulamaların Analizi, Bu Uygulamalara Zemin Teşkil Eden Varsayımların Ortaya Çıkarılması. Örgüt İklimi ve Motivasyon Araştırmalarının Yapılması. Motivasyonu Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Tesbiti ve Giderilmesine …

Read More »

Mağazacılık ve Perakende de Çalışanların Hile ve Hırsızlık Psikolojisi …. Örnek Vaka

Toplumun davranış biçiminden ziyade toplumu oluşturan insanların davranış biçimleri ön plana çıkarılmaktadır. İnsanın ne yaptığı konusuna bakıldığında, bilim adamları kişinin düşündüklerini ve arzularını gözlemlemenin olanaksız olduğunu düşünmektedirler. Burada önemli olan düşünce ve arzuların sonuçlarını gözlemlemektir. İnsan bir seçim yapmak durumunda kaldığı zaman, tercih ettiği hareket biçimine göre davranış göstermekte ve tercih ettiğini seçmektedir. İnsan davranışını sonuçlar tayin etmektedir. Dolayısıyla insan …

Read More »

PERAKENDE MAĞAZACILIK İŞ ANALİZİ DETAYLI AÇIKLAMALAR

İŞ ANALİZİNİN TANIMI İş analizi, belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir. İş analizi, işletmede yapılacak, her bir işin niteliği, işin genel durumu ve özellikleri, işin yapılacağı çevre ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplanması, toplanan verilerin sistematik şekilde incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin bilgilerin yazılı hale getirildiği bir süreç olarak tanımlanabilir. İş Analizi Sürecinde Toplanan Bilgiler …

Read More »

Satış Elemanının Motivasyonunu Artıran Diğer Faaliyetler

Son yıllarda motivasyonla ilgili ortaya çıkarılan “Amaç Oluşturma Teorisi ve Japon Yönetim Anlayışı” uygulamalarının bu konuda etkili olabileceği ileri sürülmektedir (Anderson, Hair ve Bush, 1992, s. 427). Amaç Oluşturma Teorisine göre, motivasyonun arttırılması, doğrudan bireysel başarıların ödüllendirilmesine bağlı olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Satış yöneticileri, düzenli olarak, satış elemanlarına özel amaçlar belirlemelidir. Bu amaçların başarılması nispeten zor, fakat satış elemanının da başarmayı …

Read More »