Yazılım Kavramı

YBS’lerin en önemli kaynaklarından biri olan bilginin teknolojik ortamlarda kaydedilmesi, saklanması, işlenmesi ve sonuçlarının ilgililere ulaştırılmasında donanım kadar yazılımının da çok büyük yeri vardır. Donanım yapınız ne kadar gelişmiş olursa olsun yazılım ile onu harekete geçirmezseniz elinizdeki donanımı hiç bir şekilde etkili kullanamazsınız. Bilgisayar tanımlanırken, bir bilgisayarın iki temel bileşenden …

Daha Fazla Oku »

Bilgi Politikası

İşletmelerin, kurumların bilgi politikalarını saptayabilmek Küreselleşme sürecinin hızla sürdüğü günümüzde bilginin değerini bilmek ve onu gereği gibi sağlıklı bir şekilde kullanabilmek kişilere, işletmelere ve ülkelere çok büyük bir rekabet avantajı sağlamaktadır. YBS kullanan işletmeler, tasarımından uygulamaya, uygulamadan geribildirime kadar tüm süreçte, YBS tarafından kendilerine sunulan bilgi her zaman işletmelerin en …

Daha Fazla Oku »

Diğer Bilgi Teknolojisi Ürünleri

Tele Konferans Sistemleri Tele konferans sistemleri ile aynı anda birbirinden çok uzakta olan kişilerin ortak konuşmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde sadece ses iletişimi olmaktadır. Aynı anda pek çok kişinin telefon ile görüşmesi gibidir. YBS’de görevliler çok da pahalı olmayan bu sistem ile anında sesli iletişim kurabilirler. Birbirlerine görüşlerini aktarır …

Daha Fazla Oku »

Bilgisayar Ağları

Bilgisayarları türleri olarak açıklamaya çalışacağız bu konuya pek çok farklı açılardan yaklaşılabilir. Bilgisayar türleri olarak çeşitli ayrımlar yapılabilir. Bizde bu ayrımları sizlerle paylaşacağız. Büyüklüklerine Göre Büyüklük kavramı oldukça göreceli bir kavramdır. Ancak, genel olarak, bilgisayarlarda kullanıldığında büyük bilgisayarlar ile ana bilgisayarlar küçük bilgisayarlar ile kişisel bilgisayarlar ve işistasyonları anlatılmak istenmektedir. …

Daha Fazla Oku »

Bilgisayar Türleri

Bilgisayarları türleri olarak açıklamaya çalışacağız bu konuya pek çok farklı açılardan yaklaşılabilir. Bilgisayar türleri olarak çeşitli ayrımlar yapılabilir. Bizde bu ayrımları sizlerle paylaşacağız. Büyüklüklerine Göre Büyüklük kavramı oldukça göreceli bir kavramdır. Ancak, genel olarak, bilgisayarlarda kullanıldığında büyük bilgisayarlar ile ana bilgisayarlar küçük bilgisayarlar ile kişisel bilgisayarlar ve işistasyonları anlatılmak istenmektedir. …

Daha Fazla Oku »

Bilgisayarın Yapısı

Bilgisayarlar tarihsel süreç içersinde ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar temel yapılarında daha doğrusu bilgisayarı oluşturan temel bileşenlerinde kavramsal olarak bir değişiklik yoktur. Bir bilgisayarın iki temel bileşeni vardır. Bunlardan birincisi donanım (hardware) diğeri ise yazılımdır (software). Donanım Yapısı Bilgisayarın donanım yapısının da 3 temel bileşeni vardır. Bunlar; Girdi Birimleri, Merkezi …

Daha Fazla Oku »

Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojisinin önemini açıklayabilmek İşletmeler üretim/hizmet üretebilmeleri için kaynaklara sahip olmaları gerekmektedir. Bu kaynaklar, tarihsel süreç içinde değişikliğe uğramışlardır. Genel olarak hangi alanda faaliyet gösterirlerse göstersinler işletmelerin 4 temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar, işgücü, para, makine ve hammadde. Kısaca bunlara 4 M denmektedir. M harfi bu kavramlarının İngilizce karşılıklarından gelmektedir. (Man, …

Daha Fazla Oku »

Elektronik İşletme (E-İşletme)

Dünyada teknoloji ve ticaret alanındaki değişimler, işletmelerin hem içinde hem de dışında yeni bir işletme modeli yaratmalarına neden olmuştur. Bu modele Elektronik İşletme (e-işletme) denilmektedir. Bu değişimin altında yatan teknoloji ve İnternettir. İnternet, çok sayıda işletmeyi tek bir ağ üzerinde bütünleştirerek, çok geniş elektronik pazarları yaratmıştır. Elektronik pazar; çok sayıda …

Daha Fazla Oku »

Dijital Şirket Kavramı

Dijital şirket kavramını betimleyebilmek Endüstri toplumunda ortaya çıkan yeni koşullar, 1990′ların ortalarından günümüze işletmelerde bilgi teknolojisinin yoğun bir şekilde kullanılma gereksinimi, şirketlerin önemli bir bölümünün bilgi sistemlerini yeniden tasarlayarak teknolojiyle bütünleşmelerini zorunlu kılmıştır. Dijital şirket, çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Bir tanıma göre dijital şirket; işletmenin bütün müşterileri, satıcıları ve çalışanlarıyla olan …

Daha Fazla Oku »

Dijitalliğin Tanımı

Dijitallik kavramını betimleyebilmek Bilgi çağı, bilginin temel ve en önemli kaynak olduğu, bilginin üretilmesi ve iletişimin yaygınlaştığı, bilgi çalışanlarının çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve gelişmenin zorunluluk haline geldiği yeni sosyal ve ekonomik süreci ifade etmektedir. Bilgi çağına geçiş süreciyle birlikte, baş döndürücü bir nitelik arz eden teknolojik değişim kaynaklı, sosyal, …

Daha Fazla Oku »