Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / 06. F Perakendecilikte Operasyon Yönetimi

06. F Perakendecilikte Operasyon Yönetimi

Hile ve Hırsızlık Gruplarının Farkına Varmak….

HİLE GRUPLARI ÇALIŞAN HİLELERİ Çalışan hileleri, zimmet yoluyla hırsızlık veya mesleki hileler olarak da isimlendirilmektedir. Genel olarak bir çalışanın, işletmenin varlıklarına el koyarak veya kural dışı kullanarak işverenini dolandırmasıdır. Çalışan hileleri, doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilmektedir,  Doğrudan yapılan hileler de, çalışan işletmeden nakit para, stok, demirbaş buna benzer çalmaktadır. Bu …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Hile ve Hırsızlığın Kalıcı Çözüm Yolları…

Hile eylemi ve sonuçları ile ilgili olarak bir belirleme yapabiliriz: Bu kabul, bir fayda-maliyet analizi olarak da açıklanabilir. Hileden elde edilebilecek yararın etkisi, hile yapmayı düşünen kişinin yoldan çıkmasında tetikleyici etki yapmaktadır. Diğer taraftan kişinin hile sonucu yakalandığında katlanacağı cezaların etkisi de onu yoldan çıkmama konusunda frenlemektedir. Yarar, maliyetten fazla …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Çalışanların Hile ve Hırsızlık Psikolojisi …. Örnek Vaka

Toplumun davranış biçiminden ziyade toplumu oluşturan insanların davranış biçimleri ön plana çıkarılmaktadır. İnsanın ne yaptığı konusuna bakıldığında, bilim adamları kişinin düşündüklerini ve arzularını gözlemlemenin olanaksız olduğunu düşünmektedirler. Burada önemli olan düşünce ve arzuların sonuçlarını gözlemlemektir. İnsan bir seçim yapmak durumunda kaldığı zaman, tercih ettiği hareket biçimine göre davranış göstermekte ve …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Güvenliği

Operasyon yönetimi açısından mağaza varlıklarının korunması ve aynı zamanda müşterilerin güvenle alışveriş yapabilmeleri mağaza güvenliğinin ana konusu olmaktadır. Perakendeci işletmelerin mağaza güvenliği konusunda göz önüne alması gereken belli başlı on risk faktörü mevcuttur. Şekil 6.2 bu risk faktörlerini göstermektedir.   Bugün perakende sektöründeki tüm Mağazalar güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymaktadır. Güvenlik …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Bakımı

Mağaza bakımı, perakendecinin fiziksel nitelikteki varlıklarının tümünün yönetimi ile ilgilidir. Mağaza bakımı hem mağazada yapılan satış miktarı hem de maliyetler konusunda etkili olur. Örneğin, mağazanın temiz olması, mağazada satılan ürünlerin kaliteli olduğu algısını yaratır. Dış alanlarda park yeri, giriş ve çıkış noktaları, dış işaretler ve vitrinler, mağazaya bağlı ortak alanlar …

Daha Fazla Oku »

Stok (Envanter) Yönetimi

Perakende mağazalarının başarısında müşteri memnuniyeti ön plandadır ve bunu sağlamak üzere müşterinin talep edeceğini düşündükleri ürünleri satışa hazır durumda bulundurmak, yani stokta tutmak isterler. Ancak bu durum, enerji, personel, finans, sigorta gibi maliyet unsurları nedeniyle belirli sınırlılıklar içinde gerçekleştirilir. Stokta tutma maliyetleri arasında en önemlileri şunlardır: Yıpranma ve eskime maliyeti: …

Daha Fazla Oku »

Personel Kaynağından Yararlanma

Perakende mağazalar hizmet üreten Mağazalar oldukları için verilen hizmetin kalitesi büyük oranda mağaza personeline bağlı olur. Personelin işinin gerektirdiği sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirmesi, müşterilere karşı tutum ve davranışları, perakende mağazanın başarısına doğrudan etki edecektir. Operasyon yönetimi açısından, personelin mağaza içinde başarılı bir performans göstermesi için gerekli ortamın yaratılması ve …

Daha Fazla Oku »

Mağaza İçi Yerleşim

Perakendeci işletmeler, sahip oldukları mağaza alanından en yüksek verimi almak için çaba harcarlar. Mağaza alanında verimliliği yükseltmek için kullanılabilecek yöntemler arasında yatay raflar-sergiler yerine dikeylerini kullanmak, duvarlara ya da tavana sergiler asmak, mağazanın önüne raf çıkartmak olabilir. Ayna ile kaplanmış duvarlar, kubbeli-yükseltilmiş tavanlar, açık kapılar, kalabalık, küçük mağazaların geniş görünmesine …

Daha Fazla Oku »

Mağazanın Genel Düzeni ve Büyüklüğü

Mağazanın genel düzeni ile ilgili olarak perakende işletmeleri, verimliliğin hangi yollarla artırılabileceğine ilişkin birtakım çalışmalar yapmalıdır. Örneğin, şehir merkezi dışında mağaza açmak fikri mi daha caziptir yoksa şehir merkezindeki alışveriş merkezlerinde mağaza açmak mı? Mağazanın tasarımında mağazaya özel yapı malzemeleri kullanmak mı yoksa prefabrik malzemeler kullanmak mı daha caziptir? Mağaza …

Daha Fazla Oku »

Operasyon Yönetimi Kavramı

Perakendeci Mağazalar insan, ürün stoku, enerji, bilgi gibi kaynakları üretim sürecinde dönüştürerek hizmet üretiminde bulunurlar. Operasyon yönetimi, perakendeci işletmelerin hizmet üretiminde dönüştürdüğü bu kaynakların kullanımını en etkin duruma getirmek ile ilgilidir. Bir diğer deyişle, operasyon yönetiminin amacı mevcut perakende mağazada yürütülen faaliyetlerin performansını en yükseğe çıkartmaktır. Perakendeci mağazalarda zaman ve …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Operasyon Yönetimi

Perakende mağazaları, müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünlere sahip olmasına aracılık eden hizmet işletmeleridir. Müşterilerin gereksinmelerinin, değer yargılarının ve beğenilerinin bireyden bireye farklılık göstermesi, perakende mağazaları gibi hizmet mağazalarının kuruluş ve işletilmesini imalat işletmelerinden farklı kılmaktadır. İmalat sistemlerinde, üretim süreciyle ürünü tüketecek olanlar arasında genellikle bir ilişkisi olmaz. Örneğin, ürün bir fabrikada …

Daha Fazla Oku »