Ana Sayfa / + 3. Merchandising / 3. A. Merchandısıng Stratejik Düzey

3. A. Merchandısıng Stratejik Düzey

İş’te Üretim ve Planlama…

Üretim planlama, mağazanın belli bir dönem içinde üreteceği ürün miktarının belirlenmesi ve kontrol altında tutulmasıdır. Üretim planlaması, hangi mamullerin, nerelerde, kimler tarafından, ne zaman ve nasıl üretileceğini gösteren planların hazırlanmasıdır. Üretim planlamanın amacı, üretimin aksamadan, düzen içinde yürümesini, gereksiz faaliyetlerin elenmesini ve üretime ilişkin her türlü faaliyetin birbiriyle uyum içinde …

Daha Fazla Oku »

Hedef Kitlenin Belirlenmesi…

İletişimciler, hedef kitleyi ulaşmayı hedefledikleri ve iletişimin başarısı için önceden yapısının ve özelliklerinin tespit edilmesi gereken bir iletişim öğesi olarak ele almaktadırlar. Hedef kitleyi oluşturan gruplar en genel şekilde aşağıda verilmiştir. Bunlar; Müşteriler Hammadde ve hizmet sağlayanlar Rakipler Yatırımcılar ve kredi sağlayanlar Düzenleyici ve denetleyiciler Yerel Yönetimler Fikir Liderleri Kamu …

Daha Fazla Oku »

Rakip Firma (Benchmarking)

Bilgi çağındaki ilerlemeler, bilişim teknolojilerindeki yaşanan hızlı gelişmeler, küresel rekabetin her geçen gün yoğunlaşması, değişen müşteri istek ve beklentileri karşısında en iyiyi en uygun koşullarda sağlamanın zorunluluk haline gelmesi, 21. yüzyıl işletmelerinde yeni yönetim teknikleri geliştirme ve kullanma ihtiyacını doğurmuştur. Bir mağazanın performansını iyileştirmek amacıyla dünyanın herhangi bir yerinde en …

Daha Fazla Oku »

Ürün Fiyatlandırma ve Yönetimi…

Doğru fiyatlandırma kararları bir ürün veya hizmetin piyasada başarılı olabilmesi için en önemli kararlardan birisidir.  Özellikle teknolojinin büyük bir hızla değiştiği, tüketicilerin internet üzerinden dünyanın dört bir köşesindeki rakiplerin ürünleriyle karşılaştırma yapabildikleri ve her geçen gün yeni rakiplerin piyasaya girdikleri bir dönemde fiyatlandırma konusunda yapılan yanlışlıklar ürün veya hizmet doğmadan …

Daha Fazla Oku »

Ürün Stratejisi Nasıl Belirlenmeli?

Markanın vizyonu, misyonu ve değerleri, hedef kitlesi, fiyat politikası, müşteri profili, markanın bulunduğu bölge ve moda vb. parametreleri ile ürün stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir. Nerede (hangi alanda) rekabet edeceğiz?  Ne gibi bir “değer” meydana getireceğiz? Nasıl farklı ve üstün olacağız?   Stratejimizi nasıl başarılı biçimde uygulayacağız? Sorularını şirket yönetiminin değerlendirmesi ve stratejinin …

Daha Fazla Oku »