Mağaza Yönetim Ajandası 2020 HAZIR. 546 SAYFA

Mağaza Yönetim Ajandası 2020 HAZIR. *SATIN AL : https://www.perakendex.com/magaza-yonetim-ajandasi-258 *youtube : https://youtu.be/uUd0DLLW4wM Kapakta ve sayfalarda isminiz yer alıyor…. perakendex.com mağaza yönetim ajandam 2020 yılı tanıtım. perakendex.com tarafından 2013 ten beri her yıl beğeninize sunulan perakende yönetim ajandası bu yıl da çıktı. içerik çooooook genişledi. hatta türkiye ve global mağazacılığa uygun hale geldi …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrolde Kullanılabilecek Başarı Değerlendirme Ölçütleri

Başarı değerlendirme ölçütlerini tanımlama ya da oluşturma sanıldığı kadar kolay değildir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, başarı değerlendirme için objektif (nesnel) ve subjektif (nesnel olmayan) ölçütler oluşturulabilir. Bu ölçütler stratejik yönetim için önemli olduğundan stratejinin kapsamı, yöntemleri, uygulanması, stratejinin içeriği gözönünde bulundurularak meydana getirilirler. Değerlendirme ölçütleri konusunda ilk ciddi …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrol İçin Motivasyonun Önemi

Kurulacak bir değerlendirme ve kontrol sistemlerinin etkin olabilmesi için, daha önce de açıkladığımız üzere, tıpkı amaçlara göre yönetim sisteminde olduğu üzere, her kademe için, üst yönetim tarafından teşvik edilecek bir başarı (performans) değerleme sistemi oluşturulmalıdır. Başta tecrübeli üst kademe yöneticilerinden başlamak üzere, yöneticiler hedeflere bağlantılı olarak ödüllendirilirse amaçlara ulaşma konusunda …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda olduklarını veya olabileceklerini göstermektedir. Hile yapan çalışanları belli kalıplara sokarak ayrıştırmak genellikle çok zordur. Birçok hilekâr diğer dürüst insanlar gibi bir görünüm içerisindedir. Bu durum çağımızın vebası olarak kabul edilebilecek işletme hilelerinin, bu derece yoğunluk …

Daha Fazla Oku »

Girişimcinin İşlevleri

Girişimcinin işlevlerini belirlemek Girişimciler ekonomik ve sosyal açıdan birçok işlevi yerine getirmektedirler. Sürekli gelişen küresel ekonomiyle birlikte girişimcilerin işlevlerine her gün yeni bir unsur eklenmektedir. Bu nedenle özellikle modern girişimcinin işlevleri birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Aşağıda bu işlevlerden en önemli olanları açıklanmıştır (Tosunoğlu, 2003, ss. 18-20) . Üretimi Organize Etme …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Kontrol ve Değerlendirme İçin PİMS Analizi ve Fortune Ölçütleri

Birçok düşünüre göre sağlıklı bir başarı kontrolü ve ölçümü yapabilmek için, rakiplerin başarılarını da dikkate almak, birçok ölçütler bakımından, bir karşılaştırma sistemi (Benchmarking) oluşturmak gerekmektedir. PİMS programı General Elektrik Firması tarafından ABD’de geliştirilmiş bulunan 3000′den fazla işletmeye ait nicel ve nitel başarı bilgilerinden oluşan veri tabanıdır. Bu veri tabanına katılan …

Daha Fazla Oku »

Girişimci Düşüncenin Temelleri

Girişimcinin, toplumun mevcut ve olası gereksinimlerini belirleyerek kendi sezgi ve deneyimlerinden hareketle geleceğe yönelik kararlar alması onun ileriye dönük kişiliğinin göstergesidir. Davranışsal olarak girişimcilik kavramı, bir fırsatı değerlendirmek, bir iş fikrini tanımlamak, gerekli kaynakları bulmak, daha sonra bir girişimi faaliyete geçirmek ve sonuçlarını almak için gerekli olan faaliyetler bütünü olarak …

Daha Fazla Oku »

Kariyer Gelişimi ve Liderlik

Hem stratejilerin seçimi ve oluşturulmasında, hem de etkin uygulamalarda liderliğin önemine değindikten sonra, bir şirketin ve onun sahip olduğu SİB’leri ve fonksiyonel yöneticileri için, gelecekte gerekli sayı ve nitelikte lider ve yönetici ihtiyaçlarını da düşünmek ve planlamak gereklidir. Şirkette var olan yetenekler değerlendirilmeli, geleceğin mevkileri için aday isimleri içeren tablolar …

Daha Fazla Oku »

Girişimciliğin Tanımı

Girişimcilik kavramını tanımlamak Literatüre bakıldığında girişimcilik kavramının birçok yazar tarafından farklı bakış açılarıyla incelenmekte olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla; risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ağırlıklı olarak ele alınarak bu kavram açıklanmaya çalışılmıştır. Birçok yazar ise girişimciliği, küçük işletme kurulması ve bunların yönetilmesi ile özdeşleştirmiştir …

Daha Fazla Oku »

Mağaza,reyon Sorumlusu ve görevi

Mağazayı işletme, mağaza içi koordinasyonu sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev Ve İşlem Basamakları : Mağaza Sorumlusu ,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak A) Mağazanın …

Daha Fazla Oku »