Ana Sayfa / + 1. Mağaza merkez Yönetimi / 1. C Denetleme ve kontrol operasyon

1. C Denetleme ve kontrol operasyon

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda olduklarını veya olabileceklerini göstermektedir. Hile yapan çalışanları belli kalıplara sokarak ayrıştırmak genellikle çok zordur. Birçok hilekâr diğer dürüst insanlar gibi bir görünüm içerisindedir. Bu durum çağımızın vebası olarak kabul edilebilecek işletme hilelerinin, bu derece yoğunluk …

Daha Fazla Oku »

Hile ve Hırsızlık Gruplarının Farkına Varmak….

HİLE GRUPLARI ÇALIŞAN HİLELERİ Çalışan hileleri, zimmet yoluyla hırsızlık veya mesleki hileler olarak da isimlendirilmektedir. Genel olarak bir çalışanın, işletmenin varlıklarına el koyarak veya kural dışı kullanarak işverenini dolandırmasıdır. Çalışan hileleri, doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilmektedir,  Doğrudan yapılan hileler de, çalışan işletmeden nakit para, stok, demirbaş buna benzer çalmaktadır. Bu …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Hile ve Hırsızlığın Kalıcı Çözüm Yolları…

Hile eylemi ve sonuçları ile ilgili olarak bir belirleme yapabiliriz: Bu kabul, bir fayda-maliyet analizi olarak da açıklanabilir. Hileden elde edilebilecek yararın etkisi, hile yapmayı düşünen kişinin yoldan çıkmasında tetikleyici etki yapmaktadır. Diğer taraftan kişinin hile sonucu yakalandığında katlanacağı cezaların etkisi de onu yoldan çıkmama konusunda frenlemektedir. Yarar, maliyetten fazla …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Çalışanların Hile ve Hırsızlık Psikolojisi …. Örnek Vaka

Toplumun davranış biçiminden ziyade toplumu oluşturan insanların davranış biçimleri ön plana çıkarılmaktadır. İnsanın ne yaptığı konusuna bakıldığında, bilim adamları kişinin düşündüklerini ve arzularını gözlemlemenin olanaksız olduğunu düşünmektedirler. Burada önemli olan düşünce ve arzuların sonuçlarını gözlemlemektir. İnsan bir seçim yapmak durumunda kaldığı zaman, tercih ettiği hareket biçimine göre davranış göstermekte ve …

Daha Fazla Oku »

MAĞAZACILIK PERFORMANS DENETİMİ

PERFORMANS DENETİMİ   Performans denetimi, kamu idarelerinin ya da bu idarelerin belirli faaliyet, program ya da projelerinin verimlilik, ekonomiklik ve etkililik ilkeleri açısından objektif ve sistematik olarak incelenmesidir. Performans denetimi, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye uygun olarak yürütülür. Bununla beraber, performans denetimine özgü bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir.   …

Daha Fazla Oku »

MAĞAZA MALİ DENETİM

MALİ DENETİM   Mali denetim; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Mali denetim, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye uygun olarak yürütülür. Bununla beraber, mali denetime özgü bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir.   A. Ön Çalışma   1. Mali Tabloların …

Daha Fazla Oku »

MAĞAZA UYGUNLUK DENETİMİ

UYGUNLUK DENETİMİ   Uygunluk denetimi, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye uygun olarak yürütülür. Bununla beraber, uygunluk denetimine özgü bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir.   A. Uygunluk Denetiminin Tanımı ve Kapsamı Uygunluk denetimi iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 1- İdarenin harcamalarının ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının amaç ve politikalara, …

Daha Fazla Oku »

MAĞAZA SİSTEM DENETİMİ UYGULAMALARI

Birinci Bölüm SİSTEM DENETİMİ Sistem denetimi, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye uygun olarak yürütülür. Bununla beraber, sistem denetimine özgü bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir.   A. Tanım Sistem, belirli unsurlardan oluşan ve bu unsurlar arasında belli ilişkiler olan bir bütün olarak tanımlanabilir. Sistemin unsurları, son derece basit veya karmaşık …

Daha Fazla Oku »

DENETİM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Dördüncü Bölüm İZLEME VE DEĞERLENDİRME   A. Mağaza denetim Sonuçlarının İzlenmesi Mağaza denetim sonuçlarının izlenmesi, Kurulca çıkarılan Kamu mağaza denetim Raporlama Standartları çerçevesinde yürütülür. Mağaza denetim sürecinin bütünlüğünü korumak açısından, mağaza denetim sonuçlarının izlenmesine ilişkin temel hususlar aşağıda belirtilmiştir. mağaza denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici işlem ve tavsiyeler …

Daha Fazla Oku »

denetim raporlama

Üçüncü Bölüm RAPORLAMA   Mağaza denetim faaliyetlerine ilişkin raporlama, Kurulca çıkarılan Kamu mağaza denetim Raporlama Standartlarına göre yapılır. Taslak ve nihai mağaza denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi bireysel mağaza denetim sürecinin bir parçası olduğundan, buna ilişkin hususlara kısaca aşağıda yer verilmiştir.   A. Taslak Mağaza denetim Raporunun Hazırlanması ve Gönderilmesi …

Daha Fazla Oku »

mağaza denetim PLANLAMA

Birinci Bölüm PLANLAMA   mağaza denetim de planlama süreci; mağaza denetim evreninin tanımlanması, mağaza denetim alanlarının belirlenmesi, risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi, mağaza denetim alanlarının öncelik sırasına konulması, mağaza denetim kaynaklarının tahsis edilmesi, planın hazırlanması ve onaylanması ile mağaza denetim programının hazırlanması ve onaylanması aşamalarından oluşur. Bunlara ilişkin iş …

Daha Fazla Oku »

MAĞAZA DENETİM SÜRECİ

MAĞAZA DENETİM SÜRECİ İç denetimin beklenen katma değeri sağlaması bakımından aşağıda yer verilen sürece uygun olarak yerine getirilmesi esastır. I. PLANLAMA A. Mağaza denetim evreninin tanımlanması B. Mağaza denetim alanlarının belirlenmesi C. Risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi D. Mağaza denetim alanlarının öncelik sırasına konulması E. Mağaza denetim kaynaklarının tahsis …

Daha Fazla Oku »