Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / 07. G Perakende Mağazalarda Fiyat Kararları

07. G Perakende Mağazalarda Fiyat Kararları

Başlıca Fiyatlandırma Politikaları

Mağazaların fiyat belirleme yöntemleriyle ulaştıkları fiyatlar, içinde bulunulan pazarların gerektirdiği koşullar çerçevesinde yeniden düzenlenip rekabet koşullarıyla uyumlaştırılır. Aşağıda, fiyat politikalarının uygulanması sonucunda ortaya çıkan çeşitli fiyatlar ele alınmaktadır. Tek Fiyat ve Pazarlıklı Fiyat Tek fiyat politikasına göre nitelik, nicelik, ödeme, satın alma yeri ve zamanı bakımından aynı koşullarla mal alan …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilerin Fiyatlandırma Stratejileri

Çeşitli sistemlerle mallarına uygulayacakları temel fiyatları bulan perakendeciler malların pazarlanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan değişik koşullara göre belirleyecekleri çeşitli politikalarla amaçlarına ulaşmak isterler. Bu politikalar, işletmelerin yapısına, alıcıların durumuna ve pazar koşullarına bağlı olarak, işletmeye ve endüstriden endüstriye başka başka şekillerde olabilir. Fiyatlandırma Stratejilerinde Temel Amaçlar İşletmeler, ürünlerinin yaşam çizgilerini …

Daha Fazla Oku »

Fiyatlandırmada Uygulanan Temel Yöntemler

Perakendecilerin fiyat kararlarında ilk adım, sözünü ettiğimiz çeşitli etmenleri göz önünde bulundurarak, belirli verilere göre mağaza amaçlarına uygun fiyatı elde etmektir. Doyurucu bir kâr sağlayan fiyatlara ulaşmak, kimi fiyatlandırma yöntemlerinin uygulanmasını gerektirir. Bu yolla bulunan fiyatların mağaza amaçlarıyla uyumlu olmaması, işletmelerin yaşamasını güçleştirir. Perakendeciler uygulayacakları fiyatları üç ayrı yöntemle belirlerler. …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilerin Fiyat Kararlarını Etkileyen Etmenler

Perakendeciler ürünleri için uygulayacakları fiyatları belirlerken, çeşitli etmenleri göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu etmenler bir yandan mağazanın iç koşullarının gereği olur, bir yandan da dış çevrenin zorlamaları olur. Perakendeciler fiyat kararlarında tümüyle bağımsız olsalardı çok rahat biçimde öteki pazarlama bileşenlerine yönelebilirlerdi. Ancak, fiyatların belirlenmesinde iç ve dış etkenlerin etkileri perakendecilerin …

Daha Fazla Oku »

Fiyatın Anlamı ve Oluşumu

Bir mal karşılığının başka bir mal ile ödendiği dönemlerde, günümüz anlayışına uygun, geçerli bir değer ölçüsü yoktu ve değişimler, alıcıların ve satıcıların öznel yargılarına göre yapılmaktaydı. Bu ise, alınıp satılan mal ve hizmetlerin değerleri arasında uyumsuzluk yaratıyordu. Paranın bulunması ve değişimlerde bir ölçü olarak kullanılmaya başlanması, malların değerlerinin belirli bir …

Daha Fazla Oku »

Perakende Mağazalarda Fiyat Kararları

Perakendeciler için büyük bir önem taşıyan fiyat, kâr ya da zararı belirleyen en güçlü etkendir. Perakendeciler, başarının ölçüsü olarak değerlendirilen kârı, uzun bir dönemde en yükseğe çıkarmaya yardımcı olabilecek fiyatlandırma politikalarını seçmek isterler. Perakendeciler ve tüketiciler sürekli olarak fiyatlara ilişkin kararlar alırlar. Belirli bir zamanda, perakendecilerce alınan fiyatlara ilişkin kararlar, …

Daha Fazla Oku »