İnsan Kaynakları Yönetimini Oluşturan İşlevler

  İKY işlevlerinin neler olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi açıklamak. Bir önceki ünitede, İKY’nin özde iki amacı gerçekleştirmeye çalıştığından söz edilmişti. Bu amaçlar, çalışanlardan en üst düzeyde verim almak ve iş yaşamının kalitesini arttırarak, çalışanların yaptıkları işten zevk almalarını sağlamaktı. Bu iki temel amacı gerçekleştirme yolunda İKY, birtakım işlevleri yerine getirir. …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Yönetiminde Diğer Yöneticilerin Yeri

İşletmelerde insan kaynakları yöneticilerinin ve bölümlerinin örgüt içindeki rolü, etkinliği ve saygınlığı büyük ölçüde üst yönetime ve diğer bölüm yöneticilerine bağlıdır. İnsan unsuru işletmenin her yerindedir. Bu sorumluluğun diğer yöneticilerle paylaşılması gerekir. Üst yönetim, işletmede politika ve hedefleri saptayan ve bunları gerçekleştirecek stratejilerin belirlenmesinden sorumlu olan organ ve yöneticilerden oluşur. …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Yetki Kullanımı

Yetki, bir görevin yapılmasını başkalarından isteme hakkıdır. Yetki tüm yöneticilik konumlarının kilit noktası olup, başkalarının yaptıklarını yönlendirmeyi ve uyumlaştırmayı içerir. Başlıca üç tip yetki vardır. – Komuta yetkisi: Uygulayıcı bir yetkidir. Hiyerarşik düzende yukarıdan aşağıya doğru gider. Kullanana yaptırım hakkı verir. Astları yönlendirmeyi, gerektiğinde ödüllendirmeyi ve cezalandırmayı içerir. İnsan kaynakları yöneticisi …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri

İnsan kaynakları bölümünün örgüt içindeki yerini ifade etmek. İşletmelerde kurulacak olan insan kaynakları bölümlerinin amacı, İKY işlevlerini yürütmek ve diğer bölümlere bu konuda yardımcı olmaktır. İnsan kaynakları bölümü ve yöneticisinin günümüzde üstlenmesi gereken görevleri şöyle sıralayabiliriz: 1. İşletmenin hedeflerine uygun insan kaynakları politikalarının saptanması için gerekli araştırmaları yapmak, bilgi ve …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyetlerinin Örgütlenmesi

Çağdaş bir işletmede insan kaynakları bölümünün nasıl örgütlenmesi gerektiğini açıklamak. İşletmelerde İKY’ye yönelik işlev ve çalışmalar nasıl ve kim tarafından yerine getirilecektir? Aslında işgöreni ilgili olduğu alanda hedefe götürmekten sorumlu her yönetici, insan kaynakları ile ilgili bazı işlev ve çalışmaları yerine getirecektir. Özellikle küçük işletmelerde, bağımsız bir insan kaynakları bölümü …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevre Unsurları

  İKY’yi etkileyen çevre unsurlarını ayırt etmek. İKY, işgörenin verimliliğini artırmak ve çalışma yaşamının kalitesini yükseltmek çabası içindeyken, çevrenin etkisi ve baskısı altında kalır. Toplumun değişen değer yargıları ve standartları hem işletmeyi hem de işgörenin işletmeden beklentilerini değiştirir. Başarılı bir İKY, bu beklentilere duyarlı olmak ve üst yönetimi uyarmak zorundadır. …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişim Süreci

İKY terimi, son 10 yılda kabul görmüş bir terimdir. Başlangıç noktası personel yönetimidir. Konuyla ilgilenen herkes, personel yönetiminden İKY’ye nasıl geçildiğini bilmelidir. Burada kastedilen, sözcüklerdeki değişim değildir. Bu sözcüklerde ifadesini bulan yaklaşım farkıdır. “KURALLAR Yıl 1850. Günümüzden tam 150 yıl önce. Chicago’da bir departmanlı mağazanın kurallarından biri şöyleydi. “Erkek işçilere …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

Üretimin gerçekleşmesini sağlayan faktörlerden emeği; sermaye, doğal kaynaklar, teknoloji gibi diğer üretim faktörlerinden ayrı tutmak gerekir. Emek; diğer faktörleri bir araya getiren, düzenleyen,işleten ve geliştiren bir faktördür. İşletmeler, diğer üretim faktörlerinin mülkiyetini satın alırlar. Oysa, emek satın alınamaz, sadece kiralanır. Üstelik, emek, yani insan, sosyal bir varlıktır. Çevresiyle etkileşim içerisindedir. …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları

İKY’nin ulaşmak istediği temel amaçları belirlemek. İKY, özde iki amacı gerçekleştirmeye çalışır. Bunlar: 1. Çalışanların bilgi ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlayarak, onların işletmeye olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak. Yani, çalışandan maksimum verim almak, 2. İş yaşamının kalitesini yükselterek çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda, yaptıkları işten zevk …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı

İKY’nin bir işletme için önemini belirtmek. Bilindiği gibi işletmeler, iktisadi değer taşıyan mal veya hizmet üretirler. Üretimin gerçekleştirilebilmesi için üretim faktörlerinin bir araya gelmesi gerekir. Üretim faktörleri; girişimci, sermaye, doğal kaynaklar, teknoloji ve emektir. Adından da anlaşılacağı gibi insan kaynakları yönetiminin (İKY) ana konusu, üretim faktörlerinden biri olan emek, bir …

Daha Fazla Oku »