Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende

+0.mağazacılık perakende

Perakende ve Mağazacılıkta Faaliyet Planlaması

Perakende ve mağazacılık sektöründe faaliyet planlaması, başarılı bir işletme için oldukça önemlidir. Bu planlama süreci, üç farklı fonksiyonel planın bir araya getirilmesiyle oluşur: perakende pazarlama planı, üretim planı ve finansal plan. Perakende pazarlama planı, ürünlerin ve hizmetlerin satışını artırmayı hedefler. Bu amaç doğrultusunda reklam bütçeleri, satış gücü korunması, satış miktarının …

Daha Fazla Oku »

Perakende Stratejik Planlama Sürecinin Yararları

Perakende sektöründe stratejik planlama süreci, bir mağazanın başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, bir mağazanın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesine, hedef pazarını anlamasına ve rakiplerinden nasıl farklılaşacağına karar vermesine yardımcı olur. Ayrıca, yasal, ekonomik ve rekabet koşullarını anlamasına ve mağazanın tüm çabalarını koordine etmesine yardımcı olur. Örneğin, bir mağaza, …

Daha Fazla Oku »

Perakende ve Mağazacılık: Müşteri Tercihlerinin Değişen Dinamiği

Perakende ve mağazacılık sektörü, ürün ve hizmetlerin nihai tüketicilere pazarlanmasında son halkadır. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler, belirli bir organizasyon çerçevesinde hareket ederek tüketicilere zaman, yer, sahiplik ve şekil faydası sağlarlar. Gıda, giyim, dayanıklı tüketim malları ve elektronik cihazlar gibi birçok alanda perakende mağazaları, tüketicilerin günlük gereksinimlerini karşılamada önemli bir …

Daha Fazla Oku »

Perakende ve Mağazacılıkta Planlama ve Önemi

Planlama, perakende ve mağazacılık sektöründe başarılı olmanın en temel adımlarından biridir. Mağazaların başarısı, doğru bir planlama süreci sonucunda ortaya konulan hedefler doğrultusunda ilerlemesiyle mümkün olabilir. Planlama sürecinde, mağazaların amaçları belirlenir ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli olan araçlar ve olanaklar seçilir. Perakende ve mağazacılık sektörü için planlama süreci oldukça önemlidir. …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Planlama Sürecinin Perakende ve Mağazacılıkta Önemi

Perakende ve mağazacılık sektörleri, günümüzde oldukça rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermektedirler. Bu nedenle, işletmelerin başarılı olabilmesi için stratejik planlama süreci oldukça önemlidir. Stratejik planlama süreci, perakendecinin amaçlarını belirlemesine, çevresel etkileri analiz etmesine, farklılaşmasını sağlamasına ve krizlerin önceden tahmin edilmesine yardımcı olur. Örneğin, bir giyim mağazasının stratejik planlama süreci, mağazanın hedef …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de MİSYON’un Önemi…

Mağazacılık ve Perakende de Misyonun Önemi Geliştirilen bir vizyonun, toplumun/örgütün tüm üyeleri tarafından paylaşılması; açıklanarak iletilmesine bağlıdır. Açıklama, sürecin ilk aşaması vizyonun açık, somut ve özgül bir biçimde tanımlanarak açıklanabilir hale getirilmesidir. Diğer bir değişle, vizyonun üyelerin kolayca anlayabilecekleri kadar yalın, kendi rol, görev ve sorumluluklarına uygulayabilecekleri kadar işlevsel, daha …

Daha Fazla Oku »

Hile ve Hırsızlık Gruplarının Farkına Varmak….

HİLE GRUPLARI ÇALIŞAN HİLELERİ Çalışan hileleri, zimmet yoluyla hırsızlık veya mesleki hileler olarak da isimlendirilmektedir. Genel olarak bir çalışanın, işletmenin varlıklarına el koyarak veya kural dışı kullanarak işverenini dolandırmasıdır. Çalışan hileleri, doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilmektedir,  Doğrudan yapılan hileler de, çalışan işletmeden nakit para, stok, demirbaş buna benzer çalmaktadır. Bu …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Hile ve Hırsızlığın Kalıcı Çözüm Yolları…

Hile eylemi ve sonuçları ile ilgili olarak bir belirleme yapabiliriz: Bu kabul, bir fayda-maliyet analizi olarak da açıklanabilir. Hileden elde edilebilecek yararın etkisi, hile yapmayı düşünen kişinin yoldan çıkmasında tetikleyici etki yapmaktadır. Diğer taraftan kişinin hile sonucu yakalandığında katlanacağı cezaların etkisi de onu yoldan çıkmama konusunda frenlemektedir. Yarar, maliyetten fazla …

Daha Fazla Oku »

Mağazacılık ve Perakende de Çalışanların Hile ve Hırsızlık Psikolojisi …. Örnek Vaka

Toplumun davranış biçiminden ziyade toplumu oluşturan insanların davranış biçimleri ön plana çıkarılmaktadır. İnsanın ne yaptığı konusuna bakıldığında, bilim adamları kişinin düşündüklerini ve arzularını gözlemlemenin olanaksız olduğunu düşünmektedirler. Burada önemli olan düşünce ve arzuların sonuçlarını gözlemlemektir. İnsan bir seçim yapmak durumunda kaldığı zaman, tercih ettiği hareket biçimine göre davranış göstermekte ve …

Daha Fazla Oku »

Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM)

E-ticaretin ortaya çıkışı, yeni iş modellerine sahip yeni işletme, süreç ve fırsatların doğmasına veya değişmesine neden olmuştur. Mevcut işletmeler, organizasyonları ile müşterileri arasındaki iş ilişkilerini bile yeniden düşünmek durumunda kalmıştır. Özellikle e-ticaret uygulamaları satış, pazarlama ve müşteri desteği alanında anahtar rol üstlenen konuların da bu perspektiften ele alınması gerekliliğine neden …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Teknolojileri ve Yazılımları

CRM Teknolojilerinin İşlevleri Çoğu modern perakendeci, teknolojik araçlardan yararlanmaksızın ticaret yapamaz duruma gelmiştir. Teknolojik kolaylıklar sayesinde ön ve arka ofis süreçleri otomatikleşmiştir. Elektronik satış terminalleri noktası (EPOS) işlem süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Her ne kadar teknolojik engellerin üstesinden gelinebilmesine rağmen, veri madenciliği teknikleri ve diğer CRM girişimleri, pek çok perakendeci tarafından etkin …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Stratejik Ortaklık Konuları

Müşteri ilişkileri yönetiminin başarısı diğer bölümler veya alanlarla kurulacak stratejik ortaklığa bağlıdır. CRM’i satış departmanı veya salt işletmenin teknolojik altyapısı gereği bilgisayar programcılarına aitmiş gibi düşünmek başarısızlığı getirir. CRM’i bir yazılım programı olarak düşünen şirketler başarısız olmaktadır. Bu yönetim anlayışı, CRM’i bir yazılım programı veya tek bir departmanın yürütmesi gereken …

Daha Fazla Oku »

Kurum Perspektifinden Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kurum perspektifinden CRM temelde kazanç sağlayan müşteriler için olumlu bir deneyim yaratmakla ilgilidir. Değerli olarak addedilen müşterilere odaklanma bir takım avantajlar yaratır. Müşteri profili yaratmak, zaman temelinde müşteri aktivitelerini izlemek veya hangi müşterinin kârlı hangisinin kâr sağlamayan müşteriler olduğunu bulmak için müşteri ilişkileri yönetiminden yararlanılır. Müşteri değerinin küresel bazda artan …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları

Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili farklı yazarlar tarafından farklı pek çok amaç ortaya konmuştur. Bu amaçların ortak olanları değerlendirildiğinde belli başlı şu amaçların ortaya çıktığı görülmektedir (Johansson ve Sparredal, 2005): – Satış oranlarını ve müşteri kârlılığını artırmak – Müşteri tatminini geliştirmek – Satış, pazarlama ve yönetim maliyetlerini düşürmek – Müşteri …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı

Müşteri ilişkileri yönetimi kavramını ele almadan önce tarihsel gelişimine göz atmak uygulamanın daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacaktır. İşletme yönetiminin tarihsel gelişimi ve günümüzde önemli bir kavram haline gelen müşteri odaklılık anlayışı yaklaşık olarak 150 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. 1850′li yıllarda işletmeler arzın talebi karşılamama durumu nedeniyle ürettiklerinin hemen hemen tümünü satabilmekteydi. …

Daha Fazla Oku »

İlişkisel Pazarlamanın Hedefleri ve Faydaları

İlişkisel pazarlamanın belli başlı dört hedefi bulunmaktadır. Bunlar sırası ile müşteriyi kazanma, tatmin etme, elde tutma ve geliştirmektir. İlişkisel pazarlamanın temel hedefi işletme için kârlı olabilecek müşterileri inşa etmek ve korumaktır. İşletmeler ilk olarak uzun dönemli ilişki kurulabilecek müşterileri çekmeyi veya cezbetmeyi araştırır. Müşteri grubunun ortak ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda …

Daha Fazla Oku »

Geleneksel ve İlişkisel Pazarlama

Pazarlama uygulamasında belki de son yıllardaki en önemli gelişmelerin başında, tek satışa veya işleme odaklanmadan, müşteri ilişkilerine odaklanmaya dönüşüm gelmektedir. Geleneksel olarak ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma çalışmalarına kaldıraç görevi verip, işlemleri maksimize etme yerine, müşterileri gerçek birer değer olarak kabullenme önem kazanmaktadır (Odabaşı, 2000). Diğer bir deyişle işlemden ilişkiye …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Planlaması

Mağazalar mal yada hizmet üretip amaçlarına ulaşmak için sermaye, hammadde,  makine, bilgi ve insan faktörünü doğru zamanda doğru yerde doğru miktarda  bulundurmalıdırlar. İşte bu noktadan yola çıkarak bir organizasyonun gelecekteki  insan kaynağı ihtiyacını öngörme ve ihtiyaç duyulacak insan kaynağının tam  sayısını ve tipini sağlayacak programları planlama süreci insan kaynakları planlaması …

Daha Fazla Oku »

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi

Bir mağazanın başarılı olabilmesi için çeşitli kaynağa ihtiyacı vardır. Bu  kaynaklar esas olarak bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim  tesislerini ve donanımı içeren fiziksel kaynaklar; öz kaynakları, alacakları, borçları ve kârları içeren finansal kaynaklar; yaratılan tüm ürünler ve  hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek için pazarlama kapasitesini  ve …

Daha Fazla Oku »

Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü

A Ağızdan Ağza İletişim: Bir kişi ile (mesajın alıcısı) ticari bir menfaatten yoksun olarak algıladığı bir diğer kişi (mesajın göndericisi) arasında oluşan iletişim. Amaç: Belirli bir sürenin sonunda gerçekleştirilmesi düşünülen, hedeflenilen başarı. Anonim Şirket: Her türlü amaç ve konuda kurulabilen, belirli bir unvana sahip ve esas sermayesi paylara bölünmüş, borçları …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Atmosferi

Tutundurma etkinliklerinin temelini iletişim çabalarının oluşturduğunu daha önce söylemiştik. İletişimde ise anlamlar mesajlar aracılığıyla aktarılır. Dolayısıyla perakendecilikte müşteriye mesaj aktaran pek çok unsuru tutundurma bağlamında değerlendirmek mümkündür. Örneğin; bir mağazanın vitrini bize o mağaza hakkında birtakım mesajlar sunar. Mağazanın vitrinine bakarak mağaza, satılan ürünler, ürünlerin fiyatları, hizmetleri vb. konusunda tahminde …

Daha Fazla Oku »

Tutundurmada Kişisel Satış

Kişisel satış ve kişisel satış faaliyetlerinin yönetimi tutundurma karmasının temel alanlarından biridir. İnsanlara istemedikleri şeyleri zorlayıcı bir şekilde satmaya çalışan, sattıktan sonra bir daha ortalarda görünmeyen satışçılık devri bitmiştir. Günümüzde satışçılık müşteriyle uzun dönemli ilişkiler kurulmasını hedefleyen, müşteri ihtiyaçları üzerinde odaklanan ve gelişmiş teknolojilerden yararlanan yeni bir anlayışa kavuşmuştur. Kişisel …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Satış Tutundurma

Kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler ve duyurum dışında kalan, tüketicilerin veya kullanıcıların alımını harekete geçirmeye, aracıların (dağıtıcıların) etkinliğini artırmaya, özendirmeye yönelik, süreklilik göstermeyen tutundurma çabalarına “satış tutundurma” denir. Tanımdan da görülebileceği gibi tüketicileri veya kullanıcıları satın alma yönünde harekete geçirmek, perakendeci, satış gücü gibi ürünün dağıtımını yapanları da ürünün satışına …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Halkla İlişkiler ve Duyurum

Günümüzde bireylerin tercihlerinde “güven” önemli bir belirleyici olmaktadır. Kimilerine göre güven itibarın en önemli parçasıdır. İletişim ve ulaşım olanaklarındaki gelişmeler, dünyanın neresinde olursa olsun bir markaya, kuruma ilişkin olan biteni hızla bireylere ulaştırmaktadır. Mağazalar bu hızlı iletişim ortamında yaptıkları ya da yapmadıkları ile sürekli değerlendirilmekte, iletişimin gücünü bir kez daha …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Reklam

Daha önce de belirtildiği gibi reklam; bir ürünün, hizmetin ya da düşüncenin, bedeli ödenerek ve kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan kitlesel tanıtım etkinliğidir. Dolayısıyla bu tanıma bakarak: – Ürün, hizmet ya da düşüncelerin tanıtımı – Belli bir bedel karşılığı tanıtımın yapılması – Kitlesel medyaya dayalı kişisel olmayan bir etkinlik …

Daha Fazla Oku »

Tutundurma Kararlarını Etkileyen Faktörler

Bir perakendeci tutundurma etkinliklerine girişme kararını çeşitli faktörleri değerlendirerek almaktadır. Perakendecinin finansal olanakları bu konuda önemli bir belirleyicidir. Finansal açıdan güçlü perakendeciler tüm tutundurma karması unsurlarını uygulama olanağına sahiptir. Tam tersi finansal açıdan güçlü olmayan kurumlar sınırlı girişimlerle yetinmek durumundadır. Bir perakendecinin sunduğu ürün ve hizmetlerin özellikleri ve fiyatları da …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilik Tutundurma Etkinliklerinin İşlevleri

Çoğu zaman tutundurma etkinliklerinin tek ve ilk amacının satışları artırmak olduğu düşünülür. Bir ürünün satışlarındaki artışı sadece reklama ya da diğer tutundurma etkinliklerine bağlamak ne kadar yanlışsa, bu etkinliklerin tek ve ilk amacının satış olduğunu söylemek de o denli yanlış olur. Her ne kadar satış tutundurma ve kişisel satış uygulamaları …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Tutundurma Karması

Perakendeci kurumların çeşitli amaçlarla hedef kitlelere ulaşmak, onlarla iletişim kurmak üzere tutundurma karmasından yararlandıklarını belirtmiştik. Dolayısıyla tutundurmanın temelini iletişim çabaları oluşturur diyebiliriz. İletişim, sosyal bir varlık olan bireyin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşma sürecidir. Anlamların paylaşım süreci olarak da tanımlanır. Anlamların paylaşılmasıyla; olaylara, nesnelere, kişilere yüklediğimiz anlamların iletişimin taraflarınca paralellik …

Daha Fazla Oku »