Ana Sayfa / + 3. Merchandising / 3. B. Merchandising Operasyonel Düzey

3. B. Merchandising Operasyonel Düzey

Perakende ve Mağazacılıkta Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi

Perakende ve mağazacılık sektöründe tedarik zinciri yönetimi, müşteri memnuniyetini artırmak ve toplam maliyetleri azaltmak için kritik bir faktördür. Doğru tedarik zinciri yönetimi, tedarikçilerden başlayarak ürünlerin depolanması, dağıtımı ve nihayet müşteriye sunulmasına kadar tüm süreçleri kapsar. Perakende ve mağazacılık işletmeleri, tedarik zinciri yönetimiyle birlikte envanter yönetimini, teslimat performansını, sipariş karşılama oranını …

Daha Fazla Oku »

Ürün Gönderim Süreci…(Merchandising)

Ekonomik faaliyetin küresel bir nitelik kazanmasıyla, ekonomik faaliyet içersinde yer alan her birimin kendi içinde ve çevresinde ve diğer birimler arasında bir zincirin veya dişlinin halkaları gibi bir birine bağlı iki yönlü karmaşık iş süreçleri oluşmuştur. Bu doğrultuda ürünün bütçesinin hazırlanması, tasarlanması, üretim planlaması, üretilmesi, depolanması, lojistik süreci, şube depolarına …

Daha Fazla Oku »

Tedarik Yönetimi ve Kaynakların Araştırılması….

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir. Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin …

Daha Fazla Oku »

Ürün Fiyatlandırma ve Yönetimi…

Doğru fiyatlandırma kararları bir ürün veya hizmetin piyasada başarılı olabilmesi için en önemli kararlardan birisidir.  Özellikle teknolojinin büyük bir hızla değiştiği, tüketicilerin internet üzerinden dünyanın dört bir köşesindeki rakiplerin ürünleriyle karşılaştırma yapabildikleri ve her geçen gün yeni rakiplerin piyasaya girdikleri bir dönemde fiyatlandırma konusunda yapılan yanlışlıklar ürün veya hizmet doğmadan …

Daha Fazla Oku »

Kapasite Yönetimi Nedir?

Mağazalarda bulunacak stok miktarının doğru belirlenebilmesi, sergileme alanlarına ne kadar ürün yerleştirilebileceği ve sergileme alanı dışında ne kadar ürün depolanabileceğinin ölçümünün sağlanması ile etkin ve sağlıklı yürütülmesi süreci olarak ifade edilir. Bu hesaplama yönetiminin doğru belirlenebilmesi için hesaplama yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte kaynak planlaması ve yönetilmesi, gereksiz kapasite kullanımı …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Sınıflandırması Neden Önemlidir?

Mağazaların ürün yönetiminin sağlıklı, etkin yürütülebilmesi ve doğru ürünün, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru yere gönderilebilmesi için tanımlanan parametreler sınıflandırma olarak ifade edilir. Mağazanın bulunduğu lokasyon da ki müşteri beklentisi, iklim etkisi, nüfus yaş durumu, koleksiyon veya basıc ürün beklentisi, m2, katlı ve tek kat, AVM ve cadde mağazası …

Daha Fazla Oku »