Ana Sayfa / + 3. Merchandising

+ 3. Merchandising

Perakende ve Mağazacılıkta Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi

Perakende ve mağazacılık sektöründe tedarik zinciri yönetimi, müşteri memnuniyetini artırmak ve toplam maliyetleri azaltmak için kritik bir faktördür. Doğru tedarik zinciri yönetimi, tedarikçilerden başlayarak ürünlerin depolanması, dağıtımı ve nihayet müşteriye sunulmasına kadar tüm süreçleri kapsar. Perakende ve mağazacılık işletmeleri, tedarik zinciri yönetimiyle birlikte envanter yönetimini, teslimat performansını, sipariş karşılama oranını …

Daha Fazla Oku »

Ürün Gönderim Süreci…(Merchandising)

Ekonomik faaliyetin küresel bir nitelik kazanmasıyla, ekonomik faaliyet içersinde yer alan her birimin kendi içinde ve çevresinde ve diğer birimler arasında bir zincirin veya dişlinin halkaları gibi bir birine bağlı iki yönlü karmaşık iş süreçleri oluşmuştur. Bu doğrultuda ürünün bütçesinin hazırlanması, tasarlanması, üretim planlaması, üretilmesi, depolanması, lojistik süreci, şube depolarına …

Daha Fazla Oku »

İş’te Üretim ve Planlama…

Üretim planlama, mağazanın belli bir dönem içinde üreteceği ürün miktarının belirlenmesi ve kontrol altında tutulmasıdır. Üretim planlaması, hangi mamullerin, nerelerde, kimler tarafından, ne zaman ve nasıl üretileceğini gösteren planların hazırlanmasıdır. Üretim planlamanın amacı, üretimin aksamadan, düzen içinde yürümesini, gereksiz faaliyetlerin elenmesini ve üretime ilişkin her türlü faaliyetin birbiriyle uyum içinde …

Daha Fazla Oku »

Hedef Kitlenin Belirlenmesi…

İletişimciler, hedef kitleyi ulaşmayı hedefledikleri ve iletişimin başarısı için önceden yapısının ve özelliklerinin tespit edilmesi gereken bir iletişim öğesi olarak ele almaktadırlar. Hedef kitleyi oluşturan gruplar en genel şekilde aşağıda verilmiştir. Bunlar; Müşteriler Hammadde ve hizmet sağlayanlar Rakipler Yatırımcılar ve kredi sağlayanlar Düzenleyici ve denetleyiciler Yerel Yönetimler Fikir Liderleri Kamu …

Daha Fazla Oku »

Rakip Firma (Benchmarking)

Bilgi çağındaki ilerlemeler, bilişim teknolojilerindeki yaşanan hızlı gelişmeler, küresel rekabetin her geçen gün yoğunlaşması, değişen müşteri istek ve beklentileri karşısında en iyiyi en uygun koşullarda sağlamanın zorunluluk haline gelmesi, 21. yüzyıl işletmelerinde yeni yönetim teknikleri geliştirme ve kullanma ihtiyacını doğurmuştur. Bir mağazanın performansını iyileştirmek amacıyla dünyanın herhangi bir yerinde en …

Daha Fazla Oku »

Tedarik Yönetimi ve Kaynakların Araştırılması….

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir. Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin …

Daha Fazla Oku »

Ürün Fiyatlandırma ve Yönetimi…

Doğru fiyatlandırma kararları bir ürün veya hizmetin piyasada başarılı olabilmesi için en önemli kararlardan birisidir.  Özellikle teknolojinin büyük bir hızla değiştiği, tüketicilerin internet üzerinden dünyanın dört bir köşesindeki rakiplerin ürünleriyle karşılaştırma yapabildikleri ve her geçen gün yeni rakiplerin piyasaya girdikleri bir dönemde fiyatlandırma konusunda yapılan yanlışlıklar ürün veya hizmet doğmadan …

Daha Fazla Oku »

Merchandising Sipariş Sisteminin Mağaza İçin Önemi….

Mağazalara gönderilen ürünlerin sevk edilmesi sonrasında, satış performansı yüksek olan ürünlerin ilgili birimlere sistem üzerinden iletilmesi, kayıt altına alınması, siparişin karşılanması sistemleridir. Bu sistemle olası yaşanabilecek eksiklerin önüne geçilmesi sağlanmakta ve satış alanında yok satış durumunun yaşanmaması konusunda ciddi faydalar sağlayacaktır.

Daha Fazla Oku »

Şubeler Arası Transfer Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Bir ürünün ilgili mağazaya sevkinden sonra istenilen performansın gösterilmemesi durumunda, satış hızının daha yüksek olduğu bir mağazaya gönderilme işlemi şubeler arası transfer olarak ifade edilmektedir. Bu işlemin amacı ürünlerin satış hızını arttırmak ve mağaza kapasitelerini etkin kullanabilmektir. Bununla birlikte şubelerin doluluğunun optimum düzeyde tutulması ve stok karışımının düzeltilmesi adına transfer …

Daha Fazla Oku »

Kapasite Yönetimi Nedir?

Mağazalarda bulunacak stok miktarının doğru belirlenebilmesi, sergileme alanlarına ne kadar ürün yerleştirilebileceği ve sergileme alanı dışında ne kadar ürün depolanabileceğinin ölçümünün sağlanması ile etkin ve sağlıklı yürütülmesi süreci olarak ifade edilir. Bu hesaplama yönetiminin doğru belirlenebilmesi için hesaplama yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte kaynak planlaması ve yönetilmesi, gereksiz kapasite kullanımı …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Sınıflandırması Neden Önemlidir?

Mağazaların ürün yönetiminin sağlıklı, etkin yürütülebilmesi ve doğru ürünün, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru yere gönderilebilmesi için tanımlanan parametreler sınıflandırma olarak ifade edilir. Mağazanın bulunduğu lokasyon da ki müşteri beklentisi, iklim etkisi, nüfus yaş durumu, koleksiyon veya basıc ürün beklentisi, m2, katlı ve tek kat, AVM ve cadde mağazası …

Daha Fazla Oku »

Ürün Stratejisi Nasıl Belirlenmeli?

Markanın vizyonu, misyonu ve değerleri, hedef kitlesi, fiyat politikası, müşteri profili, markanın bulunduğu bölge ve moda vb. parametreleri ile ürün stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir. Nerede (hangi alanda) rekabet edeceğiz?  Ne gibi bir “değer” meydana getireceğiz? Nasıl farklı ve üstün olacağız?   Stratejimizi nasıl başarılı biçimde uygulayacağız? Sorularını şirket yönetiminin değerlendirmesi ve stratejinin …

Daha Fazla Oku »