Ana Sayfa / + 2. Mağaza Şube Yönetimi / 2. C. Mağaza Ürün Yönetimi

2. C. Mağaza Ürün Yönetimi

Perakendecilikte Ürün Yönetimi

Türkiye’deki perakende pazarı, 2004 rakamlarına göre, 60 milyar dolarlık bir hacme sahip olup, bu rakamın yaklaşık yarısını gıda ve temizlik sektörü oluşturmaktadır. Gıda perakendeciliği tek başına toplam perakende ticaretinin üçte birini yaratmaktadır. Perakende sektöründe organize perakendecilerin payı Avrupa ve Amerika ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Ancak gözlenen eğilim, Türkiye’de de organize …

Daha Fazla Oku »