Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / 08. H Perakende Mağazalarda Tutundurma

08. H Perakende Mağazalarda Tutundurma

Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (E-CRM)

E-ticaretin ortaya çıkışı, yeni iş modellerine sahip yeni işletme, süreç ve fırsatların doğmasına veya değişmesine neden olmuştur. Mevcut işletmeler, organizasyonları ile müşterileri arasındaki iş ilişkilerini bile yeniden düşünmek durumunda kalmıştır. Özellikle e-ticaret uygulamaları satış, pazarlama ve müşteri desteği alanında anahtar rol üstlenen konuların da bu perspektiften ele alınması gerekliliğine neden …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Teknolojileri ve Yazılımları

CRM Teknolojilerinin İşlevleri Çoğu modern perakendeci, teknolojik araçlardan yararlanmaksızın ticaret yapamaz duruma gelmiştir. Teknolojik kolaylıklar sayesinde ön ve arka ofis süreçleri otomatikleşmiştir. Elektronik satış terminalleri noktası (EPOS) işlem süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Her ne kadar teknolojik engellerin üstesinden gelinebilmesine rağmen, veri madenciliği teknikleri ve diğer CRM girişimleri, pek çok perakendeci tarafından etkin …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) Stratejik Ortaklık Konuları

Müşteri ilişkileri yönetiminin başarısı diğer bölümler veya alanlarla kurulacak stratejik ortaklığa bağlıdır. CRM’i satış departmanı veya salt işletmenin teknolojik altyapısı gereği bilgisayar programcılarına aitmiş gibi düşünmek başarısızlığı getirir. CRM’i bir yazılım programı olarak düşünen şirketler başarısız olmaktadır. Bu yönetim anlayışı, CRM’i bir yazılım programı veya tek bir departmanın yürütmesi gereken …

Daha Fazla Oku »

Kurum Perspektifinden Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kurum perspektifinden CRM temelde kazanç sağlayan müşteriler için olumlu bir deneyim yaratmakla ilgilidir. Değerli olarak addedilen müşterilere odaklanma bir takım avantajlar yaratır. Müşteri profili yaratmak, zaman temelinde müşteri aktivitelerini izlemek veya hangi müşterinin kârlı hangisinin kâr sağlamayan müşteriler olduğunu bulmak için müşteri ilişkileri yönetiminden yararlanılır. Müşteri değerinin küresel bazda artan …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları

Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili farklı yazarlar tarafından farklı pek çok amaç ortaya konmuştur. Bu amaçların ortak olanları değerlendirildiğinde belli başlı şu amaçların ortaya çıktığı görülmektedir (Johansson ve Sparredal, 2005): – Satış oranlarını ve müşteri kârlılığını artırmak – Müşteri tatminini geliştirmek – Satış, pazarlama ve yönetim maliyetlerini düşürmek – Müşteri …

Daha Fazla Oku »

Müşteri İlişkileri Yönetimi Kavramı

Müşteri ilişkileri yönetimi kavramını ele almadan önce tarihsel gelişimine göz atmak uygulamanın daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacaktır. İşletme yönetiminin tarihsel gelişimi ve günümüzde önemli bir kavram haline gelen müşteri odaklılık anlayışı yaklaşık olarak 150 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. 1850′li yıllarda işletmeler arzın talebi karşılamama durumu nedeniyle ürettiklerinin hemen hemen tümünü satabilmekteydi. …

Daha Fazla Oku »

İlişkisel Pazarlamanın Hedefleri ve Faydaları

İlişkisel pazarlamanın belli başlı dört hedefi bulunmaktadır. Bunlar sırası ile müşteriyi kazanma, tatmin etme, elde tutma ve geliştirmektir. İlişkisel pazarlamanın temel hedefi işletme için kârlı olabilecek müşterileri inşa etmek ve korumaktır. İşletmeler ilk olarak uzun dönemli ilişki kurulabilecek müşterileri çekmeyi veya cezbetmeyi araştırır. Müşteri grubunun ortak ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda …

Daha Fazla Oku »

Geleneksel ve İlişkisel Pazarlama

Pazarlama uygulamasında belki de son yıllardaki en önemli gelişmelerin başında, tek satışa veya işleme odaklanmadan, müşteri ilişkilerine odaklanmaya dönüşüm gelmektedir. Geleneksel olarak ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma çalışmalarına kaldıraç görevi verip, işlemleri maksimize etme yerine, müşterileri gerçek birer değer olarak kabullenme önem kazanmaktadır (Odabaşı, 2000). Diğer bir deyişle işlemden ilişkiye …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Atmosferi

Tutundurma etkinliklerinin temelini iletişim çabalarının oluşturduğunu daha önce söylemiştik. İletişimde ise anlamlar mesajlar aracılığıyla aktarılır. Dolayısıyla perakendecilikte müşteriye mesaj aktaran pek çok unsuru tutundurma bağlamında değerlendirmek mümkündür. Örneğin; bir mağazanın vitrini bize o mağaza hakkında birtakım mesajlar sunar. Mağazanın vitrinine bakarak mağaza, satılan ürünler, ürünlerin fiyatları, hizmetleri vb. konusunda tahminde …

Daha Fazla Oku »

Tutundurmada Kişisel Satış

Kişisel satış ve kişisel satış faaliyetlerinin yönetimi tutundurma karmasının temel alanlarından biridir. İnsanlara istemedikleri şeyleri zorlayıcı bir şekilde satmaya çalışan, sattıktan sonra bir daha ortalarda görünmeyen satışçılık devri bitmiştir. Günümüzde satışçılık müşteriyle uzun dönemli ilişkiler kurulmasını hedefleyen, müşteri ihtiyaçları üzerinde odaklanan ve gelişmiş teknolojilerden yararlanan yeni bir anlayışa kavuşmuştur. Kişisel …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Satış Tutundurma

Kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler ve duyurum dışında kalan, tüketicilerin veya kullanıcıların alımını harekete geçirmeye, aracıların (dağıtıcıların) etkinliğini artırmaya, özendirmeye yönelik, süreklilik göstermeyen tutundurma çabalarına “satış tutundurma” denir. Tanımdan da görülebileceği gibi tüketicileri veya kullanıcıları satın alma yönünde harekete geçirmek, perakendeci, satış gücü gibi ürünün dağıtımını yapanları da ürünün satışına …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Halkla İlişkiler ve Duyurum

Günümüzde bireylerin tercihlerinde “güven” önemli bir belirleyici olmaktadır. Kimilerine göre güven itibarın en önemli parçasıdır. İletişim ve ulaşım olanaklarındaki gelişmeler, dünyanın neresinde olursa olsun bir markaya, kuruma ilişkin olan biteni hızla bireylere ulaştırmaktadır. Mağazalar bu hızlı iletişim ortamında yaptıkları ya da yapmadıkları ile sürekli değerlendirilmekte, iletişimin gücünü bir kez daha …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Reklam

Daha önce de belirtildiği gibi reklam; bir ürünün, hizmetin ya da düşüncenin, bedeli ödenerek ve kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan kitlesel tanıtım etkinliğidir. Dolayısıyla bu tanıma bakarak: – Ürün, hizmet ya da düşüncelerin tanıtımı – Belli bir bedel karşılığı tanıtımın yapılması – Kitlesel medyaya dayalı kişisel olmayan bir etkinlik …

Daha Fazla Oku »

Tutundurma Kararlarını Etkileyen Faktörler

Bir perakendeci tutundurma etkinliklerine girişme kararını çeşitli faktörleri değerlendirerek almaktadır. Perakendecinin finansal olanakları bu konuda önemli bir belirleyicidir. Finansal açıdan güçlü perakendeciler tüm tutundurma karması unsurlarını uygulama olanağına sahiptir. Tam tersi finansal açıdan güçlü olmayan kurumlar sınırlı girişimlerle yetinmek durumundadır. Bir perakendecinin sunduğu ürün ve hizmetlerin özellikleri ve fiyatları da …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilik Tutundurma Etkinliklerinin İşlevleri

Çoğu zaman tutundurma etkinliklerinin tek ve ilk amacının satışları artırmak olduğu düşünülür. Bir ürünün satışlarındaki artışı sadece reklama ya da diğer tutundurma etkinliklerine bağlamak ne kadar yanlışsa, bu etkinliklerin tek ve ilk amacının satış olduğunu söylemek de o denli yanlış olur. Her ne kadar satış tutundurma ve kişisel satış uygulamaları …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Tutundurma Karması

Perakendeci kurumların çeşitli amaçlarla hedef kitlelere ulaşmak, onlarla iletişim kurmak üzere tutundurma karmasından yararlandıklarını belirtmiştik. Dolayısıyla tutundurmanın temelini iletişim çabaları oluşturur diyebiliriz. İletişim, sosyal bir varlık olan bireyin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşma sürecidir. Anlamların paylaşım süreci olarak da tanımlanır. Anlamların paylaşılmasıyla; olaylara, nesnelere, kişilere yüklediğimiz anlamların iletişimin taraflarınca paralellik …

Daha Fazla Oku »

Tutundurma Kavramının Özellikleri

Tutundurma; “Bir mağazanın ürün ya da hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla, üretici ya da aracı mağazanın denetimi altında yürütülen, müşterileri ikna etmeye yönelik planlı ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan iletişim sürecidir. ” Daha basit bir ifadeyle tüketicileri ikna etmeye yönelik iletişimi sağlayan tüm pazarlama uygulamalarıdır. İkna etme; bir ürüne, hizmete, mağazaya, alışverişe …

Daha Fazla Oku »

Perakende Mağazalarda Tutundurma

Tüm Mağazalar gibi perakendeci kurumlar da hedef kitleleriyle iletişim kurmak üzere tutundurma etkinliklerinden yararlanırlar. Hedef kitleleri sundukları ürünler, hizmetler, yenilikler vb. konularda bilgilendirmek, ilgilerini çekmek, ikna etmek ya da yaşadıkları deneyimin tatmin ediciliğini hatırlatmak, imaj oluşturmak amacıyla çeşitli tutundurma çalışmaları yaparlar. Reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, satış tutundurma ve kişisel …

Daha Fazla Oku »