Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / 05. E Perakendecilikte Ürün Yönetimi

05. E Perakendecilikte Ürün Yönetimi

Stok (Envanter) Yönetimi

Perakende mağazalarının başarısında müşteri memnuniyeti ön plandadır ve bunu sağlamak üzere müşterinin talep edeceğini düşündükleri ürünleri satışa hazır durumda bulundurmak, yani stokta tutmak isterler. Ancak bu durum, enerji, personel, finans, sigorta gibi maliyet unsurları nedeniyle belirli sınırlılıklar içinde gerçekleştirilir. Stokta tutma maliyetleri arasında en önemlileri şunlardır: Yıpranma ve eskime maliyeti: …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Markaları

Tedarikçi seçimi ve ürün yönetimi konularının detaylarına değindiğimiz bu bölümde mağaza ya da bir diğer ifade ile market markalarının da incelenilmesi yerinde olacaktır. Pazarda güçlenen mağazaların kendi isimlerini, markalarını taşıyan ürünleri, kahveden şekere, havludan tuvalet kâğıdına sundukları günümüzde, mağaza markaları güçlü bir rekabet silahı, stratejik bir karar olarak mağaza yönetimi …

Daha Fazla Oku »

Mağazalarda Satınalma Süreci

Ürün yönetimi kapsamındaki işlevler, perakende faaliyetlerinin hacmine bağlı olarak bir ya da birden fazla personel tarafından yerine getirilebilir. Ürün yönetimin en önemli işlevlerinden biri olan satın alma işlevi dört temel faaliyet çerçevesinde yürütülür. Bunlar: 1) Olası müşterilerin ihtiyaçlarının tahmini, 2) Bu ihtiyaçları karşılayacak ürünlerin tedarik edilmesi, 3) Ürünlerin istenilen yer …

Daha Fazla Oku »

Mağazalarda Satınalma Örgütü

Özellikle büyük ölçekli perakendeci işletmelerde, ürün yönetiminin temelde iki yönetici (1. Satın alma yöneticisi, 2. Ürün yöneticisi) arasında paylaşıldığı görülür. Ürün yönetimi sürecinin niteliksel yönüyle ilgili olan Satın alma Yöneticisi, ürün ve hizmetler açısından pazardaki gereksinimlerin belirlenmesi ve hangi ürünlerin müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde tatmin edeceğinin belirlenmesi konusunda yetki …

Daha Fazla Oku »

Mağazalarda Ürün Çeşitliliği

Perakende mağazalardaki ürünlerin sayısı 5 bin ile 70 bin arasında değişebilmektedir. Mağazalardaki ürün çeşidi arttıkça müşteri sayısının da artacağı ifade edilebilir. Ancak bu durumda ürün yöneticilerin sorumluluk alanlarına giren işler de önemli ölçüde artmaktadır. Bir perakendecinin ürün çeşitlilik kararında etkili olan birkaç faktör vardır. Faktörlerden ilki, sözü edildiği üzere, daha …

Daha Fazla Oku »

Ürün Yönetimi Kavramı

Ürün yönetimi, perakendecilikte “müşteri odaklılık” yaklaşımının yaygınlık kazanmasına paralel olarak kapsamı gittikçe genişleyen bir alan olmuştur. Kavramın içerisine satın alma, lojistik ve mağaza seviyesindeki ürün çeşitlerine ilişkin düzenlemeler girmektedir. 70′li yılların sonu ve 80′li yıllar boyunca satın alma faaliyetleri iki temel gruba ayrılmıştı: Birincisi, niteliksel unsurların ön plana çıktığı satılacak …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Ürün Yönetimi

Türkiye’deki perakende pazarı, 2004 rakamlarına göre, 60 milyar dolarlık bir hacme sahip olup, bu rakamın yaklaşık yarısını gıda ve temizlik sektörü oluşturmaktadır. Gıda perakendeciliği tek başına toplam perakende ticaretinin üçte birini yaratmaktadır. Perakende sektöründe organize perakendecilerin payı Avrupa ve Amerika ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Ancak gözlenen eğilim, Türkiye’de de organize …

Daha Fazla Oku »

Ürün Gönderim Süreci…(Merchandising)

Ekonomik faaliyetin küresel bir nitelik kazanmasıyla, ekonomik faaliyet içersinde yer alan her birimin kendi içinde ve çevresinde ve diğer birimler arasında bir zincirin veya dişlinin halkaları gibi bir birine bağlı iki yönlü karmaşık iş süreçleri oluşmuştur. Bu doğrultuda ürünün bütçesinin hazırlanması, tasarlanması, üretim planlaması, üretilmesi, depolanması, lojistik süreci, şube depolarına …

Daha Fazla Oku »

İş’te Üretim ve Planlama…

Üretim planlama, mağazanın belli bir dönem içinde üreteceği ürün miktarının belirlenmesi ve kontrol altında tutulmasıdır. Üretim planlaması, hangi mamullerin, nerelerde, kimler tarafından, ne zaman ve nasıl üretileceğini gösteren planların hazırlanmasıdır. Üretim planlamanın amacı, üretimin aksamadan, düzen içinde yürümesini, gereksiz faaliyetlerin elenmesini ve üretime ilişkin her türlü faaliyetin birbiriyle uyum içinde …

Daha Fazla Oku »

Hedef Kitlenin Belirlenmesi…

İletişimciler, hedef kitleyi ulaşmayı hedefledikleri ve iletişimin başarısı için önceden yapısının ve özelliklerinin tespit edilmesi gereken bir iletişim öğesi olarak ele almaktadırlar. Hedef kitleyi oluşturan gruplar en genel şekilde aşağıda verilmiştir. Bunlar; Müşteriler Hammadde ve hizmet sağlayanlar Rakipler Yatırımcılar ve kredi sağlayanlar Düzenleyici ve denetleyiciler Yerel Yönetimler Fikir Liderleri Kamu …

Daha Fazla Oku »