Ana Sayfa / + 1. Mağaza merkez Yönetimi / Stratejik Kontrol ve Değerlendirme İçin PİMS Analizi ve Fortune Ölçütleri

Stratejik Kontrol ve Değerlendirme İçin PİMS Analizi ve Fortune Ölçütleri

Birçok düşünüre göre sağlıklı bir başarı kontrolü ve ölçümü yapabilmek için, rakiplerin başarılarını da dikkate almak, birçok ölçütler bakımından, bir karşılaştırma sistemi (Benchmarking) oluşturmak gerekmektedir. PİMS programı General Elektrik Firması tarafından ABD’de geliştirilmiş bulunan 3000′den fazla işletmeye ait nicel ve nitel başarı bilgilerinden oluşan veri tabanıdır. Bu veri tabanına katılan işletmeler, rakipleri ve diğer endüstri dalından firmalarla kendi verilerini karşılaştırma olanağına sahip olmaktadırlar.

Bir yönetici, eğer endüstri ortalamasının altında bir yer alıyorsa tüm stratejik yönetim süreçlerini, yeni baştan ele alıp, düzeltme ihtiyacını duymaktadır. Burada, vergiden önceki brüt ve vergiden sonraki net kârları, satış tutarları, ürün kalitesi, verimlilik oranları ve daha önce açıkladığımız bazı sayısal ve nitel ölçütler yer almaktadır. PİMS, endüstri dalına ait ölçütlerle mukayese imkânını veren işletmeye, rekabette nerede bulunduğunu hatırlatan önemli bir araçtır. Bir kuruluşun, bu sistemden yararlanabilmesi için, PİMS programına üye olması gerekmektedir. Buna benzer veri tabanının Batı Avrupa hatta Türkiye’deki kuruluşlar için de oluşturulması ve Benchmarking sisteminden yararlanılması faydalı olacaktır. Bazı büyük holdinglerin Türkiye’de stratejik yönetim bakımından değil ama personel bilgi sistemleri ve özellikle ücretlendirme bakımından PİMS yönetim sistemine benzer bir işbirliğine on yıldan bu yana yöneldiklerini memnuniyetle görmekteyiz. Aynı işbirliği stratejik bilgiler ve değerlendirme bakımından veri tabanı oluşturmayı teşvik edecek biçimde oluşturulmasını yakın zamanda ümit ve temenni ediyoruz. Buna benzer bir değerlendirmeyi yine Fortune dergisi her yıl tüm endüstri sektörleri bakımından yıllık satışları 500 milyon doları aşan işletmeler için yapmaktadır. Şirketleri belirlediği sekiz stratejik özellik bakımından karşılaştırarak bir

Benchmarking yapmakta ve en çok beğenilenlerle en az beğenilenleri liste halinde yayınlamaktadır. Fortune dergisinin burada göz önünde bulundurduğu stratejik başarı ölçütleri;
– Ürün ve hizmetlerin kalitesi
– Yönetim kalitesi
– Yaratıcılık ve yeni ürünler
– Uzun dönemli yatırım imkânları
– Mali yapının sağlamlığı
– İşletmenin toplum ve çevre sorumluluğu
– İşletme varlıklarının kullanımı, kapasite kullanım ölçütü
– İşletmenin yetenekli insanları çekme, geliştirme ve elinde tutma yeteneği olarak sıralanmıştır.

Mutlaka Okumalısın!  Tasarım Kavramı

Ancak, bu ölçütlerin bir kısmı, görüleceği üzere nitel yani subjektiftir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin satış tutarlarıyla ve kârlılıkla doğrudan ilişkili olması Fortune dergisi ölçütlerinde de kalitenin birinci planda yer almasına neden olmuştur.

Zamanımızda değişen dünya koşulları ve küreselleşen ticaret hayatı ve rekabet, tüm işletmelerin stratejik kontrol ve değerlendirme ölçütlerini, sadece ulusal değil, uluslararası boyutlarda ve yalnızca kendi endüstri alanlarında değil, diğer endüstrilerle de karşılaştırmalar yaparak, daha kapsamlı biçimde de ele almalarını zorunlu kılmıştır.

 

Kontrol Et

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda …