Ana Sayfa / + 1. Mağaza merkez Yönetimi / Hile ve Hırsızlık Gruplarının Farkına Varmak….

Hile ve Hırsızlık Gruplarının Farkına Varmak….

HİLE GRUPLARI

ÇALIŞAN HİLELERİ Çalışan hileleri, zimmet yoluyla hırsızlık veya mesleki hileler olarak da isimlendirilmektedir. Genel olarak bir çalışanın, işletmenin varlıklarına el koyarak veya kural dışı kullanarak işverenini dolandırmasıdır. Çalışan hileleri, doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilmektedir,  Doğrudan yapılan hileler de, çalışan işletmeden nakit para, stok, demirbaş buna benzer çalmaktadır. Bu işlemi bir hayalet işletme oluşturarak yapabilmektedir. Örneğin hayali işletmesi aracılığı ile mal vermeden, vermiş gibi göstermekte, bunun ödemesini almaktadır. Doğrudan yapılan hilelerde bir üçüncü taraf bulunmamaktadır. Çalınan varlık doğrudan çalışanın cebine gitmektedir.  Dolaylı hilelerde ise, arada bir üçüncü taraf bulunmaktadır. Çalışan, işletmesi aracılığı ile ilgili satıcılara veya müşterilere bir yarar sağlamakta ve onlardan rüşvet almaktadır. Bu yolla, satıcılardan yüksek fiyatla mal alınmakta, mallar eksik teslim edilmekte veya hiç alınmamakta ya da düşük kaliteli mal alımı yapılabilmektedir.

YÖNETİM HİLELERİ İşletme içinde yapılan çok önemli hile türlerinden biridir. ‘ Hileli Finansal Raporlama ‘ şeklinde de isimlendirilmektedir. Bu tür hileler çoğunlukla büyük tutarlarda zararın doğmasına neden olmaktadır. Yönetim hileleri genellikle tepe yöneticileri tarafından, işletmenin finansal tabloları ile oynanması veya değiştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu yolla işletmenin durumu,  Olduğundan iyi veya  Olduğundan kötü gösterilmektedir.

SATICI HİLELERİ İşletmeye mal veya hizmet satan satıcıların, yaptıkları hilelerdir. Satıcı hileleri, satıcının tek başına veya işletme içinden bir çalışanla yaptığı işbirliği ile gerçekleşmektedir. Satıcı, işletmeye yüksek tutarlı satış yapmakta, kalitesi düşük mal satmakta, eksik mal teslim etmekte veya hiç etmemektedir. Satıcı tüm dünyada özellikle kamu kurumlarına yönelik sıkça yapılmaktadır.

MÜŞTERİ HİLELERİ Müşterilerin mal veya hizmet satın aldıkları işletmelere karşı yaptıkları hilelerdir. Müşterinin tek başına veya işletme içinden bir çalışanla yaptığı işbirliği ile gerçekleşmektedir. Örneğin, düşük fiyatla mal veya hizmet satın alınması, ödemesi yapılmadan mal alınması, ödeme yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilmesi gibi.

Mutlaka Okumalısın!  Mekânın ve Zamanın Dili

İŞLETME İÇİ VE DIŞI HİLELER İşletme içinde bulunan bir çalışan tarafından yapılan hileler, işletme içi hileler olarak tanımlanmaktadır. İşletme çalışanının bir şekilde varlıklara erişim olanağının bulunması ile meydana gelmektedir. İşletme dışında bulunan kişiler tarafından yapılan hileler ise işletme dışı hileler olarak tanımlanmaktadır. Genelde, satıcılar, tedarikçiler, yükleniciler ve müşteriler gibi gruplar tarafından işletmeye karşı çeşitli biçimlerde yapılan hilelerdir.

KAYIT İÇİ VE DIŞI HİLELER Kayıt içi hileler, işletme içinde ve özellikle muhasebe kayıt ortamında yapılan hilelerdir. Çalınan veya haksız bir biçimde kullanılan işletme varlıkları kayıt ortamında bulunmakta ve yapılan kayıtlar aracılığı ile gizlenmeye çalışılmaktadır. Örneğin kasadan para veya depodan mal çalınması, hayali satıcı veya çalışan yaratılarak, ona ödenen paraya el konulması gibi. Genel olarak işletmede muhasebe kayıt ortamına girmeden, doğrudan açıktan yapılan hileler kayıt dışı hileler olarak kabul edilmektedir. Bir işletme çalışanının bir satıcıdan çeşitli nedenlerle rüşvet veya komisyon alması buna örnek olarak verilebilir.

BİR KERELİK VE SİSTEMATİK HİLELER Bir kerelik hileler, işletme çalışanı tarafından bir kereye mahsus olmak üzere yapılan hilelerdir. Özünde ‘ Vur ve K aç ‘ mantığı bulunmaktadır. Olayda hız ve süpriz olma esası vardır. Bu tür hilelerde hilekâr yaptığı hilenin ortaya çıkması halinde kaçabileceğine inanmaktadır. Devamlılık gösteren hilelere ise sistematik hileler adı verilmektedir. Bu tür hileleri yapan kişiler yaptıklarını gizlemek durumundadırlar. Bu tür gizleme eylemleri işletme içinde, çoğunlukla muhasebe kayıtları üzerinde olmaktadır. Diğer taraftan olayda rüşvet eylemi varsa, bu durum satıcı ile hilekâr arasında gizlenmektedir. GİZLENMEMİŞ VE GİZLENMİŞ HİLELER İşletmelerde yapılan hilelerin temelinde olayın ortaya çıkmaması için bir şekilde hilekâr tarafından gizlenmesi mantığı bulunmaktadır. Ancak bazı hileler yapıldıktan sonra hilekâr tarafından gizlenmemektedir. Bunun olası nedenleri aşağıda sıralanmıştır: Hilekâr, bir kerelik veya vur kaç türünden bir hile planlar ve yaşamının geri kalan kısmında bu olayı saklamaya niyetlenir.  Dolandırılan işletmenin kayıtları, yapılan hileyi ortaya çıkarmaya ve hırsızı tanımlamaya uygun olmadığından dolayı gizleme eylemine gerek görülmez.  Hilekâr, kayıtlara gerekli erişime, hünere veya zamana sahip olmadığından dolayı gizleme mümkün olmaz.  Dolandırılan işletme, sahtekarlığı bağışladığından veya bağışlayacağı bilindiğinden dolayı gizlemeye gerek duyulmaz.  Hile yapan, gizleme eylemini gerçekleştirecek zekâya sahip değildir. Bunun yanında yaptığı hilenin başkaları tarafından ortaya çıkarılmayacağını düşünecek kadar aptal olabilir. Diğer taraftan bir kişinin yaptığı hileyi gizlemek için fazla çaba harcaması onun suçunun kanıtı olarak kabul edilebilir. Karmaşık bir hileyi çözmeye çalışırken, bu nokta dikkate alınması gereken bir unsurdur. Hile yapıldıktan sonra, yapan tarafından bir şekilde ortaya çıkma olasılığı azaltılmaya çalışılıyorsa, bunlara gizlenmiş hileler adı verilmektedir. Yapılan hilelerin neredeyse %80’i gizlenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla kayıtlar değiştirilmekte veya gerçekler farklı bir biçimde sunulmaya çalışılmaktadır.

Kontrol Et

Girişimcinin İşlevleri

Girişimcinin işlevlerini belirlemek Girişimciler ekonomik ve sosyal açıdan birçok işlevi yerine getirmektedirler. Sürekli gelişen küresel …