Ana Sayfa / + 3. Merchandising / İş’te Üretim ve Planlama…

İş’te Üretim ve Planlama…

Üretim planlama, mağazanın belli bir dönem içinde üreteceği ürün miktarının belirlenmesi ve kontrol altında tutulmasıdır. Üretim planlaması, hangi mamullerin, nerelerde, kimler tarafından, ne zaman ve nasıl üretileceğini gösteren planların hazırlanmasıdır. Üretim planlamanın amacı, üretimin aksamadan, düzen içinde yürümesini, gereksiz faaliyetlerin elenmesini ve üretime ilişkin her türlü faaliyetin birbiriyle uyum içinde olmasını sağlamaktır. Bu amaçlara uygun olarak tüm üretimin miktar, kalite, yer, zaman ve çalışacak insan gücü bakımından planlanması gerekir. Planlama, üretimi yapılacak ürün hakkındaki verilerin analiziyle başlar. Belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak üzere kaynakların kullanımı bir program hazırlanarak ana hatlarıyla verilir. Yani üretim planı, üretimin her kademesi için hedefleri, belirli zaman periyotları açısından ortaya koyar. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi de ana hedefi destekler. Üretim planlaması iki aşamada gerçekleştirilir:

[1] Üretim programının hazırlanması ve fiili üretimin planlanması.

Üretim programları bir işletmede belirli bir plan dönemi içinde hangi mamullerin, hangi miktarlarda ve ne zaman üretileceğini gösteren programlardır. Fiili üretimin planlanması; üretim hazırlıklarının planlanması ve işlemin planlanması aşamalarından oluşur. Bir üretim planlaması faaliyeti için ön şart, talep raporudur. Üretilecek ürünlere ait talep şekli planlama faaliyetini sınırlayabilmekte ve üretim planlaması döneminin süresini etkileyebilmektedir.

[2] Talep tahmini,

Üretim planlamanın başlıca girdisidir. Talep tahmini, planlanan dönem içinde mağazanın ne kadar süre faaliyette bulunacağını saptamaya yardımcı olur. Diğer girdiler yeni ürünlerle, eski ürünlerde yapılacak düzenlemelerle veya üretim sürecinde önerilen değişikliklerle ve finansman kontrolden sağlanan parasal sınırlar ve bütçe sınırlamaları ile ilgilidir.

Ürettiğini satabilen başarılı firmalar, normal karlarını sağlamakla birlikte sonraki yıllara ait yaptıkları satış tahminlerini temel alan uzun vadeli üretim planları da hazırlayabilirler. Satış tahminlerinin isabetli yapılabilmesi, aşağıdaki gibi konularda ayrıntılı çalışmalar yapılmasını, geçmişin satış istatistiklerini iyi değerlendirilmesini gerektirir ve kamuyu, satın almak için hazır duruma getirme çalışmalarına önem verilmesi de geleceğin satış planlarının hazırlanması ile birlikte, gerçekçi üretim hazırlıkları birbirini izler. Bu hazırlıklarda ele alınan konuların temelinde, “ Nerede?, Ne kadar?, Ne kalitede? , Ne satılabilir? Ve toplamın satın alma gücü halen ne kadardır?, değişebilir mi? ” sorunları vardır.

Mutlaka Okumalısın!  Hukuksal Konulara İlişkin Politikalar

a. Reklam kampanyalarının planlanması

b. Bütçe kontrolü için standartlar hazırlanması

c. Fabrika kapasitesinin ayarlanması

d. Sermaye harcamalarının planlanması

e. Üretimin planlanması f. Mamul geliştirilmesi (değer analizi)

g. Teknoloji araştırma programlarının yapılması

h. Pazar ve pazarlama araştırması

Satış tahminleri, hangi miktarda ne satılabileceğini, kar edilip edilmeyeceğini tespit etmek ve sonuçlara göre gereken tedbirleri almak için sistemli inceleme ve çalışmayı gerektirir.

Mehmet Güzenge
Kurucu Ortak
Saha Süreçleri Yöneticisi
GSM 535 300 77 88 – OFİS 532 24 24 724

Kontrol Et

Absorbe Fiyatlandırma: Perakendecilerin Karlılık Stratejisi

PERAKENDE MAĞAZACILIK FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ SERİSİ #01 Perakendecilik sektörü günümüzde oldukça rekabetçi hale gelmiştir ve fiyatlandırma …