Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / Tutundurma Kavramının Özellikleri

Tutundurma Kavramının Özellikleri

Tutundurma; “Bir mağazanın ürün ya da hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla, üretici ya da aracı mağazanın denetimi altında yürütülen, müşterileri ikna etmeye yönelik planlı ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan iletişim sürecidir. ” Daha basit bir ifadeyle tüketicileri ikna etmeye yönelik iletişimi sağlayan tüm pazarlama uygulamalarıdır. İkna etme; bir ürüne, hizmete, mağazaya, alışverişe vb. yönelik tutum ve davranışları etkilemeyi amaçlar. Bu bağlamda tutundurmayı “tutum ve davranışları etkilemek için, satıcı ile aracı arasında kurulan iletişim” olarak da görmek mümkündür.

Bir an için ürün, hizmet ve yeniliklerden haberdar olmadığımızı düşünelim. Bu durumda “İhtiyaç ve isteklerimizi karşılayacak ürün ve hizmetler neler, ne gibi yararları var, nerelerde satılır, hangi koşullarda satılır, bize ne tür avantajlar sunar?” şeklindeki çok basit sorulara cevap bulamayız. Daha da kapsamlı olarak kurumları değerlendirme şansımız da olmaz. Bu kurum kimdir, bana neler sunar, yaşadığı çevreye katkısı nedir, toplum için neler yapar, benim değerlerime uygun mudur? gibi sorular da yanıtsız kalır. İşte burada basite indirgeyerek saydığımız sorulara, kurumlar tutundurma etkinlikleri ile cevap verirler. Bu tutundurma etkinlikleri bazen televizyonda, gazetede ya da diğer bir medyada karşılaştığımız reklamla gerçekleştirilebilir. Bir gazete haberi ya da bir sponsorluk uygulaması, indirimler, kuponlar, katıldığımız yarışmalar şeklinde satış tutundurma uygulamalarıyla karşımıza çıkabilir. Bazen de mağazada bize yardımcı olan satış elemanı ya da evimize kadar gelerek ürünü satan bir satışçıyla bize ulaşabilir. Kurumların bizlere çeşitli araçlarla iletişim kurmak için giriştikleri reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma ve kişisel satış gibi etkinlikler tutundurma karmasını oluşturur. Bu karmanın her bir ögesi ünite içinde ayrıntılı olarak incelenecektir.

Tutundurma ile ilgili yukarıdaki tanım ve açıklamalardan yola çıkarak kavramın özellikleri şöyle sıralanabilir:
– İletişim kuramına dayanır ve ikna edici olma özelliği vardır.
– Satışları etkileme amacına yönelik olduğu kadar tutum ve davranışlara da yöneliktir.
– Diğer pazarlama eylemleriyle birlikte yürütülür ve onların etkisi altındadır.
– Ürün, fiyat ve dağıtım arasında planlı ve programlı bir çalışma gerektirir ve sonuçta bir bütünlük oluşturarak sinerji yaratılmalıdır.
– Mağazaların genellikle dış çevre ile iletişimini gerektirir.
– Sadece tüketicilere yönelik olarak değil, ilgili tüm kitlelere ya da pazarlama kanal üyesi olan toptancı, perakendeci gibi aracılara da yöneliktir.

Mutlaka Okumalısın!  PERAKENDE MAĞAZACILIK İŞ ANALİZİ DETAYLI AÇIKLAMALAR

Kontrol Et

Stratejik Kontrol ve Değerlendirme İçin PİMS Analizi ve Fortune Ölçütleri

Birçok düşünüre göre sağlıklı bir başarı kontrolü ve ölçümü yapabilmek için, rakiplerin başarılarını da dikkate …