Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / Stratejik Planlama Sürecinin Değerlendirilmesi

Stratejik Planlama Sürecinin Değerlendirilmesi

Stratejik planlama sürecinden aşağıdaki yararların elde edilmesi mümkündür (Berman ve Evans, 1998, s. 30):
– Farklı perakende tipleri için gerekliliklerin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesini sağlar.
– Perakendecinin amaçlarını ana hatlarıyla özetler.
– mağazanın kendisini rakiplerinden nasıl farklılaştıracağını ve bir grup müşteriyi cezbedecek bir arzı nasıl sağlayacağını öğrenmesini sağlar.
– Yasal, ekonomik ve rekabet koşullarına ilişkin bilgi elde edilmesini ve bu çevresel etkiler üzerinde titizlikle durulmasını sağlar.
– mağazanın tüm çabalarının koordine edilmesi kolaylaşır.
– Krizlerin önceden tahmin edilmesi ve olumsuz etkilerinden kaçınılması mümkün olur.

Bu yararların sağlanabilmesi için planların sürekli olarak değerlendirilmesi ve sapmaların, problemli alanların düzeltilmesi gerekir. Kontrol aşamasında özellikle geliştirilen stratejilerin ve taktiklerin mağazanın misyonuna, amaçlarına ve hedef pazarına göre değerlendirilmesinin yanı sıra 6 aylık ve 1 yıllık ayrıntılı incelemeler yapılmalıdır. Bu, bir perakendecinin performansını analiz etmek için kullanması gereken sistematik bir süreçtir.

Bir mağazanın güçlü ve zayıf yönleri genellikle değerlendirilen performans olarak açıklığa kavuşturulur. Strateji, gerektiği biçimde uygulanmışsa, güçlü yönler daha da güçlenmiş ya da aynı düzeyde kalmış, zayıf olunan yönler azaltılmış ya da en azından aynı kalmış olmalıdır. Mümkünse, ufak düzeltmeler yapılmalıdır. Çünkü büyük ve esaslı olanlar müşterinin kafasının karışmasına neden olabilir. Bu düzeltmeler yeni planlama sürecinde dikkate alınır, uygulanır ve mağazanın bir sonraki kontrol döneminde yeniden gözden geçirilir.

Gerek belirlenme, gerekse uygulanma aşamalarının her birinden geri bildirimin elde edilmesi stratejinin başarısı olarak bilinir. Nihai olarak satışların artması, devlet kurumlarıyla herhangi bir problem yaşanmaması, personel devir hızının düşük olması olumlu geri bildirimdir. Satışların düşük olması, devlet kurumlarına karşı itaatsizlik cezalarının gelmesi, personel devir hızının yükselmesi de olumsuz geri bildirimdir. Yöneticiler olumlu geri bildirim kadar olumsuz geri bildirim almayı da beklemelidir. Böylece sebepleri belirleyebilirler, fırsatları değerlendirebilirler ve hem var olan hem de olası problemleri azaltabilirler.

Mutlaka Okumalısın!  Finansal Tablolar: Gelir Tablosu & Bilanço

 

Kontrol Et

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda …