Ana Sayfa / + 1. Mağaza merkez Yönetimi / Stratejik Kontrol İçin Motivasyonun Önemi

Stratejik Kontrol İçin Motivasyonun Önemi

Kurulacak bir değerlendirme ve kontrol sistemlerinin etkin olabilmesi için, daha önce de açıkladığımız üzere, tıpkı amaçlara göre yönetim sisteminde olduğu üzere, her kademe için, üst yönetim tarafından teşvik edilecek bir başarı (performans) değerleme sistemi oluşturulmalıdır. Başta tecrübeli üst kademe yöneticilerinden başlamak üzere, yöneticiler hedeflere bağlantılı olarak ödüllendirilirse amaçlara ulaşma konusunda arzu ve istek düzeyi arttırılır, stratejik değerlendirme de anlam kazanır.

Yapılan araştırma ve değerlendirmeler yöneticilerin düşük başarı düzeylerinde bile terfi ve maaş yükselmesi gibi beklentilerinin karşılandığını sanki otomatik olarak bu işlemlerin yürütüldüğü izlenimini vermektedir. Gerçekten de Türkiye’de büyük şirketlerde maaş ve ücret artırımlarında yüksek başarının etkisi %5 oranını geçmemekte, kararı da bağlı bulunulan yönetici vermektedir.

Alanında iddialı bir yönetici, kendisine verilen en önemli stratejik hedeflere ulaşma ölçütlerini, örneğin; yeni ürünler geliştirme ve yeni pazarlara girme, gerekli girişimci çabaları gösterebilmek için başarısıyla orantılı ödüllerle motive edilebilir. Ayrıca, düzgün büyüme ya da dengelilik stratejisi izleyen bir SİB yöneticisi üretimde verimlilik, maliyet düşürme hedefine ulaşma, pazarda etkin dağıtım düzeninin kurulması, döner varlıklar aylaklığıyla mücadele etme ve etkin bir stok kontrol sistemi oluşturma ölçülerine göre başarının değerlendirileceğini bilir ve yine başarı derecesiyle orantılı ödüllerle motive edilebilir.

Öte yandan, etkin bir tasarruf ve etrafına bakma stratejisi izleyen yöneticiler de zaman geldikçe küçülebilen, dönen varlıklar aylaklığıyla mücadele edebilen, giderlerde önemli ölçüde tasarruf gerçekleştiren yöneticiler için de başarı ölçüt ya da standartları listesi oluşturularak değerlendirme yapılır ve başarılarıyla orantılı olarak ödüllendirme yapılarak motive edilebilirler. Ödüllendirilen başarı, yöneticinin arzuladığı cinsten olmalı ve onun işletmeye sadakatini arttırmalıdır.

Yönetici üzerinde hiçbir etki yapmayacak, onun için değeri düşük ödüllendirmeler anlamsız olduğu gibi, yöneticinin kontrolü dışında bulunan bazı çevresel faktörlerin başarıyı arttırma ya da azaltma etkisi yapma durumunda yöneticinin gösterdiği çabayla onun başarısı arasında bir ilişki kurmak zor olacağından özellikle, ödülsüz bırakma ya da cezalandırma yoluna gitmek iyi niyetli yöneticilerin küskünlüklerine yol açabilir. Bu nedenle, stratejik kontrol için başarı tayininde ya da başarısızlığı belirlemede neden sonuç ilişkisini oluşturmak ve ödüllendirme ya da ödülsüz bırakmada adil davranmak en önemli husustur. Bazı düşünürler, rakamsal ve objektif ölçütler yanında, daha önce açıkladığımız subjektif bazı verileri de dikkate almanın zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Mutlaka Okumalısın!  Ölçüm Aracı Olarak Web Siteleri

 

Kontrol Et

Girişimcinin İşlevleri

Girişimcinin işlevlerini belirlemek Girişimciler ekonomik ve sosyal açıdan birçok işlevi yerine getirmektedirler. Sürekli gelişen küresel …