Ana Sayfa / + 1. Mağaza merkez Yönetimi / personel Ödül Ceza Sistemi nasıl kurulmalı

personel Ödül Ceza Sistemi nasıl kurulmalı

AMAÇ :

Ödül – Ceza Sistemi’nin amacı; kurum personelinin motivasyonunu ve iş tatminini arttırmayı hedefleyen, Performans Planlama ve Değerleme Sistemi ile uyumlu adil bir ödül teşvik sisteminin oluşturulmasıdır

İÇERİK VE AŞAMALAR 

  • Motivasyon, Ödül ve Disipline İlişkin Mevcut Uygulamaların Analizi, Bu Uygulamalara Zemin Teşkil Eden Varsayımların Ortaya Çıkarılması.
  • Örgüt İklimi ve Motivasyon Araştırmalarının Yapılması.
  • Motivasyonu Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Tesbiti ve Giderilmesine Yönelik Çözümlerin Geliştirilmesi.
  • Kurum Personelinin Motivasyon Profilinin Çıkarılması; Kurum Kültürü, Örgüt İklimi ve Çalışma Yaşamının Kalitesine İlişkin Temel Değerlerin ve Yönetim Politikalarının Belirlenmesi, Yönetimin Onayına Sunulması.
  • Maddi ve Maddi Olmayan Nitelikteki Teşvik Uygulamalarının Performans Planlama ve Değerleme Sistemi İle Uyumlu Şekilde Tasarımı.
  • Mevcut Disiplin Esaslarının Revizyonu.
  • Ödül Sisteminin Dokümantasyonu ve Onaya Sunulması
Mutlaka Okumalısın!  Perakende Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları (Perakende Pazarlama Karması)

Kontrol Et

Stratejik Kontrol ve Değerlendirme İçin PİMS Analizi ve Fortune Ölçütleri

Birçok düşünüre göre sağlıklı bir başarı kontrolü ve ölçümü yapabilmek için, rakiplerin başarılarını da dikkate …