Ana Sayfa / + 1. Mağaza merkez Yönetimi / Kariyer Gelişimi ve Liderlik

Kariyer Gelişimi ve Liderlik

Hem stratejilerin seçimi ve oluşturulmasında, hem de etkin uygulamalarda liderliğin önemine değindikten sonra, bir şirketin ve onun sahip olduğu SİB’leri ve fonksiyonel yöneticileri için, gelecekte gerekli sayı ve nitelikte lider ve yönetici ihtiyaçlarını da düşünmek ve planlamak gereklidir. Şirkette var olan yetenekler değerlendirilmeli, geleceğin mevkileri için aday isimleri içeren tablolar hazırlanmalı ve bu bireylerin geliştirilmesi için planlar yapılmalıdır.

Bir yöneticinin, başarılı bir stratejist yani, en azından bir SİB tepe yöneticisi olabilmesi için, sadece bir işletme fonksiyonunu değil, üretim, pazarlama, finansman, araştırma geliştirme vb. gibi tüm fonksiyonlarda rotasyona tabi tutularak geliştirilmeli, vizyon sahibi kılınmalıdır. Bu hususlar, yüksek potansiyele sahip stratejistlerin rotasyon uygulamalarıyla görüş açılarının daha da genişlemesine yardımcı olacaktır. Yatırımlarını çok uluslu alanlarda genişletmiş olan firmalar, en az bir ya da birkaç yabancı kültürü tanımaları için, potansiyelli yöneticilerini ülke dışı yatırımlarına yönetici olarak atarlar.

Kariyer gelişimi sonuçları dikkatle izlenmeli ve kaydedilmelidir. Yeni yönetici ihtiyacı ortaya çıktığında yetenek potansiyeli havuzundan seçim, nitelikler dikkate alınarak yapılmalıdır. Bir yönetici, risk almaya hazır, belirsizliğe daha toleranslı, piyasa deneyimi yüksek gibi nitelikler taşıyorsa bu yönetici, büyüme stratejisi için uygun, ancak, tasarruf ve küçülme stratejisi için uygun değildir. Ancak, hatalara ve belirsizliğe toleransı olmayan, verimliliğe, kârlılığa ve kaliteye ön planda değer veren, gözünü kırpmadan adam harcayan kimselerse tasarruf ve küçülme stratejisi için uygundur. Bu gibi kimselerse firma, içinde bir değişim ve yeni değer anlayışlarını başlatabilirler.

Örneğin; bir firma, üretimine değer katmayan gereksiz işlere girmişse, insanlar ve iş araçları verimsiz çalışıyorlarsa kaynakların daha etkin ve verimli çalıştırılması için gereksiz işleri elimine eder. Asıl kaynakları başka SİB’lere ya da diğer işletmelere kiralar, fazla ve gereksiz işgücünün işine son verir, bakım, araştırma, geliştirme ve reklam servislerinin işine son verebilir. Bunları gerektiğinde hizmet satın alarak karşılar. Tüm çalışanlara verimlilik ve etkinlik bilinci aşılar. Her yönetici bu tür liderlik niteliklerine kolay sahip olamaz. Bu tür insanların da gelişmeleri için gerekli çabalar gösterilmelidir.

Mutlaka Okumalısın!  Etik Konuların Sınıflandırılması

 

Kontrol Et

Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda …