Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / Mağaza Faaliyet Planlarının Hazırlanması

Mağaza Faaliyet Planlarının Hazırlanması

Stratejilerin uygulamaya konması amacıyla yapılacak faaliyetleri belirginleştirmek ve ayrıntılandırmak üzere hazırlanan faaliyet (fonksiyonel) planları pazarlama, üretim ve finansal planlar olarak fonksiyonel alanlara ayrılırlar. Bunları kısaca özetleyelim (Hodgetts, 1999, s. 129-133):

Perakende Pazarlama planı: Bu planın amacı, ürünlerin ve hizmetlerin satılmasını sağlamaktır. Bu nedenle satış miktarı-hacmi ile farklı ürünler ve hizmetler için pazar payı belirlemeyi gerektirir. Bu amaçlar faaliyet planına reklam bütçeleri, satış gücünün korunması, satış miktarının kararlaştırılması ve ürün/hizmet fiyatlarının belirlenmesi yoluyla katılırlar. Daha sonra verilen zamanın sonunda (Örneğin, 6 ay ya da 1 yıl gibi) performans değerlendirilir ve buna göre amaçlar yenilenir.

Üretim planı: Bu planın amacı, tüketicinin talebini arzu edilen miktarda ve nitelikte karşılamaktır. Perakende Pazarlama ve üretim planları birbirinin içine geçmiş durumdadır. Bu plan kapsamında müşteri talepleri araştırılmalı, müşteri talebini karşılayacak yeterli kapasite sağlanmalı, satın alma süreçleri, tedarik kaynakları, dağıtım kanalları, depolama olanakları, insan kaynakları vb. üzerinde durulmalıdır.

Finansal plan: Bu planın amacı, karar vermeye ve kontrole temel oluşturacak sayısal bilgi sağlamaktır. Finansal plan da pazarlama ve üretim planlarıyla sıkı ilişki içindedir. Yeterli finansal kaynağın bulunmaması durumunda pazarlama ve üretim planları aksayacak; pazarlama ve üretim açısından işler yolunda gitmezse, finansal duruma yansıyacaktır.

Mağazaların bu üç planı birleştirmelerinin bir yolu bütçedir. Bir planlama aracı olarak bütçe, faaliyetlere eşit derecede temel teşkil edecek bir plan türüdür. Bütçede beklenen sonuçlar sayısal ifadelerle gösterilir; nakit akışı projelendirilebilir; dönem içinde çalışılacak saatler hesaplanabilir.

 

Mutlaka Okumalısın!  Mağazalarda Ürün Çeşitliliği

Kontrol Et

Mağazacılık ve Perakende de Çalışanların Hile ve Hırsızlık Psikolojisi …. Örnek Vaka

Toplumun davranış biçiminden ziyade toplumu oluşturan insanların davranış biçimleri ön plana çıkarılmaktadır. İnsanın ne yaptığı …