Ürün Gönderim Süreci…(Merchandising)

Ekonomik faaliyetin küresel bir nitelik kazanmasıyla, ekonomik faaliyet içersinde yer alan her birimin kendi içinde ve çevresinde ve diğer birimler arasında bir zincirin veya dişlinin halkaları gibi bir birine bağlı iki yönlü karmaşık iş süreçleri oluşmuştur.

Bu doğrultuda ürünün bütçesinin hazırlanması, tasarlanması, üretim planlaması, üretilmesi, depolanması, lojistik süreci, şube depolarına gönderimi ve müşteriye sunulmasına kadar devam eden süreç “”ürün gönderim süreci”” olarak ifade edilmektedir.

Tüm adımların KPI verilerinin incelenmesi ve eşgüdümlü olarak şirketin geliştirilmesi çok önemlidir. Bir adımın çok iyi yönetilmesi diğer adımın iyi yönetilememesi performansın her zaman sıkışmasına sürecin doğru kontrol edilememesine neden olmaktadır.

Her bir departmanın performans kriterleri belirlenerek yapılan işlerin ölçülebilir hale getirilmesi şirketin başarısı için önemlidir.

https://www.perakendeokulum.com/wp-content/uploads/2012/04/qqqqqqqqq.pptx

Mutlaka Okumalısın!  Mağazacılık ve Perakende de Hile ve Hırsızlığın Kalıcı Çözüm Yolları...

Kontrol Et

Müşterilerin Kalbini Kazanmanın Yolu: Ayrıcalıklı Yem Fiyatlandırma

PERAKENDE MAĞAZACILIK FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ SERİSİ #02 Perakende sektörü sürekli olarak yenilikler ve değişimlerle karşı karşıya …