Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / 08. H Perakende Mağazalarda Tutundurma (sayfa 2)

08. H Perakende Mağazalarda Tutundurma

Perakendecilikte Satış Tutundurma

Kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler ve duyurum dışında kalan, tüketicilerin veya kullanıcıların alımını harekete geçirmeye, aracıların (dağıtıcıların) etkinliğini artırmaya, özendirmeye yönelik, süreklilik göstermeyen tutundurma çabalarına “satış tutundurma” denir. Tanımdan da görülebileceği gibi tüketicileri veya kullanıcıları satın alma yönünde harekete geçirmek, perakendeci, satış gücü gibi ürünün dağıtımını yapanları da ürünün satışına …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Halkla İlişkiler ve Duyurum

Günümüzde bireylerin tercihlerinde “güven” önemli bir belirleyici olmaktadır. Kimilerine göre güven itibarın en önemli parçasıdır. İletişim ve ulaşım olanaklarındaki gelişmeler, dünyanın neresinde olursa olsun bir markaya, kuruma ilişkin olan biteni hızla bireylere ulaştırmaktadır. Mağazalar bu hızlı iletişim ortamında yaptıkları ya da yapmadıkları ile sürekli değerlendirilmekte, iletişimin gücünü bir kez daha …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Reklam

Daha önce de belirtildiği gibi reklam; bir ürünün, hizmetin ya da düşüncenin, bedeli ödenerek ve kim tarafından ödendiği anlaşılacak şekilde yapılan kitlesel tanıtım etkinliğidir. Dolayısıyla bu tanıma bakarak: – Ürün, hizmet ya da düşüncelerin tanıtımı – Belli bir bedel karşılığı tanıtımın yapılması – Kitlesel medyaya dayalı kişisel olmayan bir etkinlik …

Daha Fazla Oku »

Tutundurma Kararlarını Etkileyen Faktörler

Bir perakendeci tutundurma etkinliklerine girişme kararını çeşitli faktörleri değerlendirerek almaktadır. Perakendecinin finansal olanakları bu konuda önemli bir belirleyicidir. Finansal açıdan güçlü perakendeciler tüm tutundurma karması unsurlarını uygulama olanağına sahiptir. Tam tersi finansal açıdan güçlü olmayan kurumlar sınırlı girişimlerle yetinmek durumundadır. Bir perakendecinin sunduğu ürün ve hizmetlerin özellikleri ve fiyatları da …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilik Tutundurma Etkinliklerinin İşlevleri

Çoğu zaman tutundurma etkinliklerinin tek ve ilk amacının satışları artırmak olduğu düşünülür. Bir ürünün satışlarındaki artışı sadece reklama ya da diğer tutundurma etkinliklerine bağlamak ne kadar yanlışsa, bu etkinliklerin tek ve ilk amacının satış olduğunu söylemek de o denli yanlış olur. Her ne kadar satış tutundurma ve kişisel satış uygulamaları …

Daha Fazla Oku »

Perakendecilikte Tutundurma Karması

Perakendeci kurumların çeşitli amaçlarla hedef kitlelere ulaşmak, onlarla iletişim kurmak üzere tutundurma karmasından yararlandıklarını belirtmiştik. Dolayısıyla tutundurmanın temelini iletişim çabaları oluşturur diyebiliriz. İletişim, sosyal bir varlık olan bireyin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşma sürecidir. Anlamların paylaşım süreci olarak da tanımlanır. Anlamların paylaşılmasıyla; olaylara, nesnelere, kişilere yüklediğimiz anlamların iletişimin taraflarınca paralellik …

Daha Fazla Oku »

Tutundurma Kavramının Özellikleri

Tutundurma; “Bir mağazanın ürün ya da hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla, üretici ya da aracı mağazanın denetimi altında yürütülen, müşterileri ikna etmeye yönelik planlı ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan iletişim sürecidir. ” Daha basit bir ifadeyle tüketicileri ikna etmeye yönelik iletişimi sağlayan tüm pazarlama uygulamalarıdır. İkna etme; bir ürüne, hizmete, mağazaya, alışverişe …

Daha Fazla Oku »

Perakende Mağazalarda Tutundurma

Tüm Mağazalar gibi perakendeci kurumlar da hedef kitleleriyle iletişim kurmak üzere tutundurma etkinliklerinden yararlanırlar. Hedef kitleleri sundukları ürünler, hizmetler, yenilikler vb. konularda bilgilendirmek, ilgilerini çekmek, ikna etmek ya da yaşadıkları deneyimin tatmin ediciliğini hatırlatmak, imaj oluşturmak amacıyla çeşitli tutundurma çalışmaları yaparlar. Reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, satış tutundurma ve kişisel …

Daha Fazla Oku »