Ana Sayfa / +0.mağazacılık perakende / 01. A Perakende Mağazalarda Planlama

01. A Perakende Mağazalarda Planlama

Mağazacılık ve Perakende de MİSYON’un Önemi…

Mağazacılık ve Perakende de Misyonun Önemi Geliştirilen bir vizyonun, toplumun/örgütün tüm üyeleri tarafından paylaşılması; açıklanarak iletilmesine bağlıdır. Açıklama, sürecin ilk aşaması vizyonun açık, somut ve özgül bir biçimde tanımlanarak açıklanabilir hale getirilmesidir. Diğer bir değişle, vizyonun üyelerin kolayca anlayabilecekleri kadar yalın, kendi rol, görev ve sorumluluklarına uygulayabilecekleri kadar işlevsel, daha …

Daha Fazla Oku »

Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü

A Ağızdan Ağza İletişim: Bir kişi ile (mesajın alıcısı) ticari bir menfaatten yoksun olarak algıladığı bir diğer kişi (mesajın göndericisi) arasında oluşan iletişim. Amaç: Belirli bir sürenin sonunda gerçekleştirilmesi düşünülen, hedeflenilen başarı. Anonim Şirket: Her türlü amaç ve konuda kurulabilen, belirli bir unvana sahip ve esas sermayesi paylara bölünmüş, borçları …

Daha Fazla Oku »

Stratejik Planlama Sürecinin Değerlendirilmesi

Stratejik planlama sürecinden aşağıdaki yararların elde edilmesi mümkündür (Berman ve Evans, 1998, s. 30): – Farklı perakende tipleri için gerekliliklerin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesini sağlar. – Perakendecinin amaçlarını ana hatlarıyla özetler. – mağazanın kendisini rakiplerinden nasıl farklılaştıracağını ve bir grup müşteriyi cezbedecek bir arzı nasıl sağlayacağını öğrenmesini sağlar. – …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Faaliyet Planlarının Hazırlanması

Stratejilerin uygulamaya konması amacıyla yapılacak faaliyetleri belirginleştirmek ve ayrıntılandırmak üzere hazırlanan faaliyet (fonksiyonel) planları pazarlama, üretim ve finansal planlar olarak fonksiyonel alanlara ayrılırlar. Bunları kısaca özetleyelim (Hodgetts, 1999, s. 129-133): Perakende Pazarlama planı: Bu planın amacı, ürünlerin ve hizmetlerin satılmasını sağlamaktır. Bu nedenle satış miktarı-hacmi ile farklı ürünler ve hizmetler …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Stratejilerinin Saptanması

Strateji, bir mağazanın uzun vadedeki yönelimi ve bakışıdır. Amaçlar, perakendecinin neyi başarmak istediğine; stratejiler, bu amaçları elinde var olan kaynaklarla nasıl başaracağına işaret ederler. Strateji geliştiren bir işletme, amaçlarına ulaşmak için hangi yolu izleyeceğini, bu yolculuğu nasıl yapacağını, elindeki kıt kaynakları nasıl kullanacağını, hangi faktörleri dikkate alacağını, hangi değerleri benimseyeceğini …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Durum Analizinin Yapılması

Bir perakendecinin yukarıda yer alan amaçlara ulaşabilmesi için doğru bir strateji geliştirmesi gerekir. Strateji geliştirme süreci de çevresel koşullar kadar mağazanın güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmesiyle başlar. Daha sonra tehditler ve fırsatlar belirlenir. Dış ve iç çevresel koşullar ile güçlü ve zayıf yönlerin analiz edilmesi, durum analizi ya da …

Daha Fazla Oku »

Mağaza Amaçlarının Belirlenmesi

Planlama sürecinin bu ikinci aşamasında amaçların belirlenmesi gerekir. Amaçlar, birbirlerini tamamlayacak şekilde uzun, orta ve kısa vadeli olarak belirlenir. mağazanın uzun vadeli amaçları misyon ve vizyon ifadeleriyle ortaya konur. Orta ve kısa vadeli amaçlar da, misyon ve vizyon ifadelerinin rehberliğinde hazırlanır. Bir başka deyişle, orta ve kısa vadeli amaçlar, mağazanın …

Daha Fazla Oku »

mağazanın Tanıtımının Yapılması

mağazanın hem personeline, hem müşterilerine, iş yaptığı kişi ve kurumlara, hem de genel olarak topluma kendisini tanıtması gerekir. İşin üstüne kurulduğu temel kavramlar görülebilir, açıkça anlaşılabilir ve açıkça ifade edilebilir olmadığı takdirde ticari kuruluş olayların insafına kalacaktır. Ne olduğu, neyi simgelediği, temel kavramları, değerleri, politikaları ve inançları tam olarak anlaşılmadığında, …

Daha Fazla Oku »

Perakende Mağazalarda Planlama

Planlama, amaçlar ile bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak yolların, araçların ve olanakların belirlenmesi ve aralarından en uygun olanların seçilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Planlama süreci sonunda neyin, kim tarafından, niçin, ne zaman, nerede, nasıl ve hangi olanaklarla yapılacağı ortaya konur. Doğal olarak bu süreç, yönetimin ileriye dönük kararlar almasını ve bu kararları …

Daha Fazla Oku »