personel Ödül Ceza Sistemi nasıl kurulmalı

AMAÇ : Ödül – Ceza Sistemi’nin amacı; kurum personelinin motivasyonunu ve iş tatminini arttırmayı hedefleyen, Performans Planlama ve Değerleme Sistemi ile uyumlu adil bir ödül teşvik sisteminin oluşturulmasıdır İÇERİK VE AŞAMALAR  Motivasyon, Ödül ve Disipline İlişkin Mevcut Uygulamaların Analizi, Bu Uygulamalara Zemin Teşkil Eden Varsayımların …—————————— devamını oku………..

Örgütsel Disiplin Süreci

Örgütlerde disiplin süreci, performans gerekleri ve çalışma kurallarının oluşturulması ve iletilmesiyle başlar. İşyerindeki bu performans standartlarına ve kurallara çalışanların çoğu uysa da, bazıları kendilerine iletilmediği, bazıları anlamadıkları, bazıları beceremedikleri, bazıları benimsemedikleri için uymazlar. Hatta bazıları ters tepki yoluyla uymama davranışı gösterirler. Ortaya çıkan hatalı davranışları …—————————— devamını oku………..

Örgütlerde Temel Disiplin Yaklaşımları

şletmelerde disiplinin ne şekilde sağlanmasının daha etkin bir yol olduğu, tartışmalı bir alandır. Personelin bilinçli ve istekli olarak kurallara uymasını sağlamanın önemi konusunda genelde görüş birliği olsa da, kural ihlallerinde ne tür uygulamaların daha etkili olduğu konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Önleyici Disiplin Önleyici disiplin yaklaşımında, …—————————— devamını oku………..

Örgütlerde Disiplin Kavramı ve Önemi

Disiplin, hatalı davranışlardan uzak durmayı, doğru davranmayı sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamaları kapsar. Disipline etmenin sözlük anlamı eğitme, denetim altına alma olup, insanın kendini (öz disiplin) veya bir başkasını disipline etmesi söz konusu olabilir (Foot & Hook, 1996). Kişinin kendisini veya başkasını disipline etmesi, …—————————— devamını oku………..

İş Değerlemesi Sürecinin Aşamaları

Bu sürecin başında tablo 10. 1′de görüldüğü gibi öncelikle iş değerlemesine olan ihtiyaç ortaya konmalıdır. Daha sonra, sistemin amacı saptanmalı, izlenecek yaklaşım belirlenmeli, iş analizleri yapılmalı, iş tanımları ve iş gerekleri hazırlanmalı, değerlenecek işler ve kullanılacak yöntem seçilmeli, ilgili herkes bilgilendirilmeli ve işler değerlenmelidir. Sisteme …—————————— devamını oku………..