Mağazacılık ve Perakende de Hile Türleri ve Hırsızlık …

KİMLER HİLE YAPAR? (Hırsızlık vb.) Yapılan tüm araştırmalar bir işletmede çalışanların tümünün hile yapabilecek konumda olduklarını veya olabileceklerini göstermektedir. Hile yapan çalışanları belli kalıplara sokarak ayrıştırmak genellikle çok zordur. Birçok hilekâr diğer dürüst insanlar gibi bir görünüm içerisindedir. Bu durum çağımızın vebası olarak kabul edilebilecek …—————————— devamını oku………..

İş Sözleşmesinin Son Bulmasının Sonuçları

İş sözleşmesinin sona ermesi taraflar açısından bazı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ortaya çıkan sonuçlardan en önemlisi kıdem tazminatıdır. Bir diğer sonuç ise, çalışma belgesinin verilmesidir. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı uygulaması, Türk İş Hukukuna ilk defa 1936 tarihli 3008 sayılı İK. ile girmiştir. Çeşitli değişikliklere uğramakla birlikte …—————————— devamını oku………..

İş İlişkisinde Derhal Fesih

Derhal fesih, işçi açısından İK. m. 24′te, işveren açısından da m. 25′te düzenlenmiştir. Süreli fesih, sadece süresi belirsiz olan iş sözleşmelerinde yapılabilirken; derhal fesih, hem süresi belirli olan hem de süresi belirsiz olan iş sözleşmelerinde yapılabilmektedir. İşçi açısından İK. m. 24, işveren açısından İK. m. …—————————— devamını oku………..

İş İlişkisinde Süreli Fesih

Süreli fesih, İK. m. 17′de düzenlenmiştir. Sadece belirsiz süreli iş sözleşmeleri süreli fesih ile sona erdirilebilir. İşçilerin, işyerindeki çalışma süreleri ile orantılı olarak iş sözleşmesi feshedildikten sonra belli bir süre daha çalışmalarını öngören sona erme şeklidir. İş sözleşmesinin feshinden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi gereklidir …—————————— devamını oku………..

İş İlişkisinin Genel Sebeplerle Sona Ermesi

İş sözleşmesinin, Borçlar Kanununda gösterilen ve iş hukukuna özgü olmayan bazı sebeplerle sona ermesine genel sebeplerle sona erme adı verilmektedir. İş sözleşmeleri, her zaman BK. ‘da düzenlenmiş olan bu sebeplerle sona erdirilebilir   İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü İş sözleşmesinin BK. ‘da öngörülen ve sözleşmenin hüküm ifade …—————————— devamını oku………..

Mağazalar Açısından Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetiminin Unsurları Mağazaların çalışanlar üzerinde odaklanabilmesi için şu temel kariyer yönetimi unsurlarını dikkate almaları gerekir. İç İşe Alım İç işe alım olarak adlandırabileceğimiz bu işlemin firma dışı kaynaklardan yararlanarak yapılan işe alım işleminden bir farkı yoktur. Herhangi bir nedenle açık olan pozisyon için bir …—————————— devamını oku………..